31. říjen 2018 pol

Výsledek VŘ OA KARIM

ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Dne 18. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa Asistenta/Asistentky  - Odborného asistenta/Odborné asistentky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.

 V souladu s doporučením děkan Lékařské fakulty v Plzni rozhodl v souladus ustanovením čl. 4 odst. 1Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy o přijetí uchazečů na pozici Odborný asistent:

 MUDr. Jan Lukáš v úvazku 0,1

MUDr. Jiří Pouska v úvazku 0,125

MUDr. Martin Štěpán v úvazku 0,125

MUDr. Michal Štengl v úvazku 0,1

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém