13. listopad 2018 kri

Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa


Odborný asistent/Asistent I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni


nástup leden 2019
z důvodu organizace výuky se vypisuje výběrové řízení na obsazení tří pracovních míst, každé v úvazku 0,1 (kratší pracovní doba 4hodiny /týden)


Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství,
- specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství nebo nefrologie
- předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci,
- znalost anglického jazyka.


K přihlášce je nutné přiložit:
- doklady o vzdělání,
- doklady o délce praxe, pokud je požadována
- profesní životopis,
- přehled publikační a přednáškové činnosti.


Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň.


Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.
Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

                                                             prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
                                                                                     děkan fakulty

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém