31. květen 2019 pol

Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Asistent / Asistentka -  Odborný asistent/ Odborná asistentka

Ústavu patologické fyziologie LFP UK.

Na základě doporučení komise pro výběrové řízení děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozhodl v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity  Karlovy o jeho výsledku.

Výběrové řízení bylo ukončeno obsazením pracovního místa.

 

 

 

                                                                                     Ing. Alena Polívková

                                                                                     Referent Osobního a mzdového odd. LFUK

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Kardiologická klinika

V Plzni dne 13. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/240767/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

13. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Neurologická klinika

V Plzni dne 8. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/238212/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Ústav lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne 30. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/233315/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

1. srpen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém