1. červenec 2019 vak

Výsledek VŔ - II.interní klinika

V Plzni, dne 30. 6. 2019

UKLFP/ 107708/2019-3

 

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Dne 27. 6 .2019 proběhlo výběrové řízení na pozici Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost na II. interní LFUK a FN Plzeň.

Na základě doporučení komise pro výběrové řízení děkan Lékařské fakulty UK rozhodl v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy o jeho výsledku.

Výběrové řízení bylo ukončeno obsazením pracovního místa.

 

Mgr. Petra Vakešová

Personalistka

 

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Kardiologická klinika

V Plzni dne 13. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/240767/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

13. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Neurologická klinika

V Plzni dne 8. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/238212/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Ústav lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne 30. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/233315/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

1. srpen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém