26. září 2019 gab

Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Urologická klinika

V Plzni dne 26. 9. 2019

Č. j.: UKLFP/272548/2019-1

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst

Asistent/Asistentka, Odborný asistent/ Odborná asistentka

Urologická klinika LFP UK nástup listopad 2019

pracovní místa se zkráceným rozsahem pracovní doby

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství
  • praxe v oboru urologie
  • znalost anglického jazyka
  • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost

K přihlášce je nutné přiložit:

  • doklady o vzdělání
  • profesní životopis
  • přehled publikační a přednáškové činnosti

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VŘ OA Urologická klinika.

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

 

 

___________________________

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

děkan fakulty

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ docent/Docentka - Ústav biologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

21. listopad 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Urologická klinika

V Plzni dne 26. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/272548/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

26. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém