29. říjen 2019 vak

Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019

Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5

 

ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

  

Dne 24.10.2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Odborný asistent / Odborná asistentka / Asistent / Asistentka

kliniky Stomatologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy.

 

V souladu s doporučením komise děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozhodl v souladus ustanovením čl. 4 odst. 1Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy o přijetí dvou uchazečů.

 

  

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na pozici ERA Chair v projektu Chaperon

V Plzni dne 22.10.2019 čj.: UKLFP/249208/2019 - 7     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019 Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
VŘ Odborný asistent I. interní klinika

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

29. říjen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém