14. únor 2020 vak

VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Vedoucí Ústavu jazyků

Nástup:           duben 2020

Pracoviště:      Ústav jazyků Lékařské fakulty v Plzni, UK

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru
  • minimálně 10 let odborné praxe
  • aktivní znalost anglického jazyka (minimálně na úrovni C1, včetně odborné lékařské terminologie)
  • osobnostní a profesní předpoklady pro řízení odborného týmu pracoviště
  • osobnostní a profesní předpoklady pro pedagogickou a publikační činnost

K přihlášce je nutné přiložit:

- doklady o VŠ vzdělání,

- doklady o odborné kvalifikaci a délce požadované praxe,

- profesní životopis,

- přehled publikační a přednáškové činnosti.

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň.

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

děkan fakulty 

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Výběrová řízení
VŘ Patologická fyziologie - Asistent-Odborný asistent

V Plzni dne/ In Pilsen on:  27.1.2020 Reg. Nr. UKLFP/24187/2020   Dean of the Faculty of Medicine [...]

30. leden 2020 1

Výběrová řízení
POSTDOCTORAL POSITIONS

POSTDOCTORAL POSITIONS IN TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH In European Union-funded project on translational [...]

29. leden 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém