15. červen 2020 kul

VŘ- Asistent/Asistentka, Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15. 6. 2020

Reg. Nr. UKLFP/234737/2020

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou míst

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, CU announces the selection procedure for two positions:

 

Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu lékařské chemie a biochemie LFP UK

Assistant/Assistant Professor of the Institute of medical chemistry and biochemistry of FMP

nástup září 2020 / start of employment in September 2020

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo chemie
 • orientace v oboru lékařské chemie a biochemie
 • vědecká hodnost Ph.D. vítán
 • základní znalost anglického jazyka
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost

Requirements:

 • a university degree in general medicine or in a chemistry
 • orientation in the field of medical chemistry and biochemistry
 • Ph.D. title is welcomed
 • basic knowledge of English, 
 • prerequisites for scientific and pedagogical work,

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VŘ OA Ústav lékařské chemie a biochemie.

 Written applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Pay Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. At the same time as submitting the application in printed form, send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VŘ OA Ústav lékařské chemie a biochemie.

 

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

By sending your CV you consent to the processing and storage of your personal data according to the provisions of Section 12 and Section 21 of Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data. We consider your personal material confidential and will be handled in accordance with the aforementioned law.

 

                                    _______________________________________________

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the dean

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent- Odborný asistent - Ústav BIOLOGIE

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15.06.2020 Reg. Nr. UKLFP/241078/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

23. červen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka, Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15. 6. 2020 Reg. Nr. UKLFP/234737/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

15. červen 2020 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém