23. červen 2020 pol

VŘ - Asistent- Odborný asistent - Ústav BIOLOGIE

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15.06.2020

Reg. Nr. UKLFP/241078/2020

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for position:

 

Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka ÚSTAVU BIOLOGIE LFP UK

Assistant/Assistant Professor of the DEPARTMENT OF BIOLOGY of FMP

nástup září 2020 / start of employment in September  2020

na kratší úvazek max. 20 hod. týdně / for part time job ( max. 20 hours per week)

Požadavky:

 • vysokoškolské      nebo doktorské vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo v přírodovědném      oboru, 
 •  min. 3 rok praxe v oboru      používajícím metody molekulární biologie,
 • předpoklady      pro vědeckou a pedagogickou práci,
 • zkušenost      s publikací výsledků v recenzovaných časopisech
 • zkušenosti      s výukou biologie   výhodou
 • výborná      znalost českého jazyk, aktivní znalost anglického jazyka

Requirements:

 • a university or      doctoral degree in general medicine or in a science field,
 • min. 3 years of      experience in the field using molecular biology methods,
 • prerequisites      for scientific and pedagogical work,
 • experience in      publishing results in peer-reviewed journals,
 • experience with      teaching biology advantage
 • excellent      knowledge of the Czech language/ active knowledge of English, 

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady      o vzdělání/ Diplomas (or its      authorization),
 • profesní      životopis/ Professional CV,
 • přehled      publikační a přednáškové činnosti/      Overview of publishing and lecturing activities.

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR OA BIO .

Written applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Pay Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. At the same time as submitting the application in printed form, send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR OA BIO.

 

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

By sending your CV you consent to the processing and storage of your personal data according to the provisions of Section 12 and Section 21 of Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data. We consider your personal material confidential and will be handled in accordance with the aforementioned law.

 

_______________________________________________

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the dean

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent- Odborný asistent - Ústav BIOLOGIE

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15.06.2020 Reg. Nr. UKLFP/241078/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

23. červen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka, Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  15. 6. 2020 Reg. Nr. UKLFP/234737/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

15. červen 2020 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém