25. srpen 2020 vak

VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020

UKLFP/343109/2020-1

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

II. interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

nástup říjen 2020

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství,

- specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství,

- minimálně 3 roky praxe s výukou oboru vnitřní lékařství na VŠ,

- minimálně 8 let odborné praxe

- dosažení vědecko-pedagogické hodnosti docent,

- soustavná vědecká a pedagogická práce,

- znalost českého a anglického jazyka

K přihlášce je nutné přiložit:

- doklady o vzdělání,

- doklady o délce požadované praxe,

- profesní životopis,

- přehled publikační a přednáškové činnosti.

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby Lékařská fakulta v Plzni zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

děkan fakulty 

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém