8. září 2020 kul

VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020

Reg. Nr. UKLFP/357512/2020

 

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 

Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie LF v Plzni

s nástupem od 1. 11. 2020

 

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru Všeobecné lékařství nebo farmacie
 • Dosažený vědeckopedagogický titul docent nebo profesor
 • Praxe v oboru min. 10 let
 • Organizační a řídící schopnosti
 • Předpoklady pro výuku a vědeckou činnost
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Trestní bezúhonnost

 

K přihlášce je nutné přiložit

 • doklady o vzdělání
 • profesní životopis s uvedením údajů o dosavadní praxi
 • přehled publikační a přednáškové činnosti
 • platný výpis z rejstříku trestů

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VŘ Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby LFP UK zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

 

                                               prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém