11. září 2020 vak

Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020

Č. j.: UKLFP/ 324227/2020

 

ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

Dne 10.09.2020 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Odborný asistent / Odborná asistentka / Asistent / Asistentka

kliniky Stomatologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy.

 

V souladu s doporučením komise děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozhodl v souladus ustanovením čl. 4 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy o přijetí dvou uchazečů.

 

 

 prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.,

děkan fakulty       

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém