16. únor 2021 kul

VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021

Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021

 

 

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for position:

 

Asistent/Asistentka PSYCHIATRICKÉ KLINIKY LFP

Assistant of the DEPARTMENT OF PSYCHIATRY OF FMP

nástup duben 2021 / start of employment in  April 2021

s úvazkem 0,7 / for part time job ( max. 28 hours per week)

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Psychologie, Filosofie nebo příbuzné obory,
 • orientace v oboru Etika, Bioetika,
 • vědecká hodnost Ph.D.,
 • praxe ve výuce na vysoké škole výhodou,
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci,
 • zkušenost s publikací vědeckých výsledků výhodou
 • výborná znalost českého jazyka (výuka v češtině), aktivní znalost anglického jazyka

 

Requirements:

 • a university degree in Psychology, Philosophy or related discipline,
 • orientation in the field of Ethics, Bioethics
 • Ph.D. title
 • experience in teaching of university students advantage
 • prerequisites for scientific and pedagogical work,
 • experience in publishing an advantage,
 • excellent knowledge of the Czech language (use in teaching of Czech students)/ active knowledge of English   

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

 

Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete  v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR A Psychiatrie .

Applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Pay Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, Husova 654/3, 301 00 Plzeň (printed form of documents) or send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR A Psychiatry.

 

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Your data will be processed only for the purpose of the tender and will be handled in accordance with the applicable legislation.

 

                 prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the dean

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - ústav BIOLOGIE

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021 Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021     Děkan Lékařské fakulty [...]

16. únor 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém