17. únor 2021 pol

VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

 

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for position:

 

Lektor / Lektorka (akademický pracovník)  ÚSTAVU BIOLOGIE LFP UK

Lecturer (academic staff) of the DEPARTMENT OF BIOLOGY of FMP

nástup březen-duben 2021 / start of employment in March - April 2021

na kratší úvazek max. 20 hod. týdně / for part time job ( max. 20 hours per week)

Požadavky:

 • vysokoškolské      vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo v přírodovědném směru,
 •                min. 2 roky praxe ve výuce      na vysoké škole,
 • předpoklady      pro vědeckou a pedagogickou práci,
 • zkušenost      s publikací vědeckých výsledků výhodou
 • zkušenosti      s výukou biologie, praxe s molekulárně biologickými metodami a výukou      v anglickém jazyce výhodou
 • výborná      znalost českého jazyka (denní výuka v češtině), aktivní znalost
       anglického jazyka pro výuku

Requirements:

 • a university      degree in general medicine or in natural science,
 • min. 2 years of      experience in teaching of university students,
 • prerequisites      for scientific and pedagogical work,
 • experience in      publishing an advantage,
 • experience in      teaching biology, practice with molecular biological methods and teaching      in English an advantage
 • excellent      knowledge of the Czech language (daily use in teaching of Czech students)/      active knowledge of English used for teaching 

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady      o vzdělání/ Diplomas (or its      authorization),
 • profesní      životopis/ Professional CV,
 • přehled      publikační a přednáškové činnosti/      Overview of publishing and lecturing activities.

 

Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete  v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR OA BIO .

Applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Pay Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, Husova 654/3, 301 00 Plzeň (printed form of documents) or send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR L BIO.

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Your data will be processed only for the purpose of the tender and will be handled in accordance with the applicable legislation.

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - ústav BIOLOGIE

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021 Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021     Děkan Lékařské fakulty [...]

16. únor 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém