30. březen 2021 vak

Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent

Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví

                                    

                                                                                            Č.j.: UKLFP/38828/2021

 

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Dne 15. 03. 2021 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Asistent / Asistentka -  Odborný asistent/ Odborná asistentka

Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví  LFP UK.

Na základě doporučení komise pro výběrové řízení děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozhodl v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity  Karlovy o jeho výsledku.

Výběrové řízení bylo ukončeno obsazením pracovního místa uchazečem.

 

 

 

                                                                                     Mgr. Petra Vakešová

                                                                                     Osobní a mzdové odd. LFP

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém