31. březen 2021 kul

Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11

 

 

INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Dne 3. března 2021 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Asistent / Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu sociálního a posudkového lékařství LFP UK.

 

V souladu s doporučením komise děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozhodl v souladus ustanovením čl. 4 odst. 1Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy o výsledku VŘ.

 

Výběrové řízení bylo ukončeno, pracovní místo nebylo obsazeno.

 

                                                                        Mgr. Michaela Kulišová

                        Osobní a mzdové oddělení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém