13. září 2021 vak

VŘ Stomatologie- školský zástupce

V Plzni dne 13.09.2021

 UKLFP/399914/2021-1

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

Stomatologické kliniky LFP UK a FN v Plzni

nástup listopad 2021

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v oboru stomatologie/zubní lékařství,

- specializovaná způsobilost v oboru klinická stomatologie,

- minimálně 5 let praxe s výukou oboru stomatologie/zubní lékařství na VŠ,

- minimálně 10 let odborné praxe,

- dosažení akademicko-vědeckého titulu PhD nebo vědecko-pedagogické hodnosti docent,

- soustavná vědecká a pedagogická práce,

- výborná znalost českého a anglického jazyka

K přihlášce je nutné přiložit:

- doklady o vzdělání,

- doklady o délce požadované praxe,

- profesní životopis,

- přehled publikační a přednáškové činnosti.

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR STOM

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby Lékařská fakulta v Plzni zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

děkan fakulty 

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém