13. září 2021 kul

VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

 

Reg. Nr. UKLFP/400742/2021

 

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 

Vedoucí Ústavu anatomie LF v Plzni

s nástupem od 1. 1. 2022

 

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru Všeobecné lékařství nebo přírodní vědy
 • Dosažený vědeckopedagogický titul docent nebo profesor
 • Praxe min. 10 let v oboru anatomie,  nebo příbuzných oborech zobrazovací metody, chirurgie
 • Organizační a řídící schopnosti
 • Předpoklady pro výuku a vědeckou činnost
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Trestní bezúhonnost

 

K přihlášce je nutné přiložit

 • doklady o vzdělání
 • profesní životopis s uvedením údajů o dosavadní praxi
 • přehled publikační a přednáškové činnosti
 • platný výpis z rejstříku trestů

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň nebo zasláním přihlášky v elektronické podoběna adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VŘ Vedoucí Ústavu anatomie.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu max. 6 měsíců.

 

                                           prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém