16. listopad 2021 kul

VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021

 UKLFP/476349/2021-1

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LFP UK a FN v Plzni

nástup 1. 1. 2022

 

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v oboru Všeobecné lékařství

- specializovaná způsobilost v oboru:  Anesteziologie a resuscitace nebo Anesteziologie a intenzivní medicína

- minimálně 5 let praxe s výukou oboru Anesteziologie, resuscitace, intenzivní medicíny, případně první pomoci a urgentní medicíny nebo medicíny katastrof

- minimálně 10 let odborné praxe,

- dosažení akademicko-vědeckého titulu Ph.D.

- předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost

- výborná znalost českého a anglického jazyka

 

K přihlášce je nutné přiložit:

- doklady o vzdělání,

- doklady o délce požadované praxe,

- profesní životopis,

- přehled publikační a přednáškové činnosti.

 

Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz, do předmětu uveďte: VR ZAST KARIM.

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

                                                                                                                                              

                                                                                                  

                                            prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.                                                                                                                       děkan fakulty      

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém