18. listopad 2021 pol

VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

 

Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1

 

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

 

VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie  LF v Plzni

s nástupem od 1. 2. 2022

 

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru Všeobecné lékařství nebo přírodní vědy
 • Dosažený vědeckopedagogický titul docent nebo profesor
 • Praxe min. 5 let v oboru histologie a embryologie
 • Organizační a řídící schopnosti
 • Předpoklady pro výuku a vědeckou činnost
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Trestní bezúhonnost

 

K přihlášce je nutné přiložit

 • doklady o vzdělání
 • profesní životopis s uvedením údajů o dosavadní praxi
 • přehled publikační a přednáškové činnosti
 • platný výpis z rejstříku trestů

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň nebo zasláním přihlášky v elektronické podoběna adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VŘ Vedoucí Ústavu histologie a embryologie.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu max. 6 měsíců.

 

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém