1. prosinec 2021 dvomi

Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny SZZ Chirurgie - [URL]
State Examination Dates Surgery [URL]

Termíny SZZ Interna (I.IK) - [URL
State Examination Dates Internal Medicine (1st Internal Department)

Termíny SZZ Interna (II.IK) - [URL
State Examination Dates Internal Medicine (2nd Internal Department) [URL]

Termíny SZZ Pediatrie - [URL
State Examination Dates Pediatrics [URL]

Termíny SZZ Gynekologie a porodnictví - [URL
State Examination Dates Obstetrics and Gynecology [URL]

Termíny SZZ Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - [URL]
State Examination Dates Public and Occupational Medicine, Public Health, Social and Preventive Medicine [URL]

Termíny SZZ Zubní lékařství - [URL
State Examination Dates Dentistry [URL]


 

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém