14. leden 2022 kul

VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022

 

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

Zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

Ústav klinické biochemie a hematologie LFP UK

 

Nástup:           březen 2022

 

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství
  • atestace v oboru klinická biochemie
  • minimálně 5 let praxe s výukou oboru
  • znalost anglického jazyka
  • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost, H-index > 10

 

K přihlášce je nutné přiložit:

  • doklady o vzdělání,
  • doklady o délce požadované praxe,
  • profesní životopis,
  • přehled publikační a přednáškové činnosti.

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň nebo zasláním v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR Skolsky zastupce UKBH.

 

Vaše dokumenty budou uchovávány v souladu s platnými předpisy po dobu konání výběrového řízení a dobu následujících 3 měsíců.

Všechny doklady musí být v českém jazyce.

 

                                                                prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

                                                                děkan fakulty 

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém