Seznamovací a sportovní kurz LFP 2013


Seznamovací kurz pro studenty budoucích prvních ročníků, neboli tzv. adapťák. To je něco, co naší fakultě chybělo. Až do roku 2013!

V polovině září se konal historicky první ročník, kterého se zúčastnilo bez jednoho 100 budoucích prváků. Staralo se o ně 15 organizátorů z vyšších ročníků všeobecného i zubního lékařství. Volba místa padla na prověřené univerzitní středisko v Horním Poříčí u Strakonic, kde se pravidelně koná i letní sportovní kurz pořádaný ústavem tělesné výchovy LFP.

Program 3denního kurzu začal krátce po obědě, kdy studenty uvítaly krátkým zahajovacím projevem paní prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství, paní Ing. Marie Klečková, tajemnice fakulty, paní Mgr. Martina Buriánková, vedoucí studijního oddělení a pan Mgr. Martin Červený, vedoucí ústavu tělesné výchovy LFP.

Studenti, již náhodně rozděleni do 8 soutěžních skupin, pak měli možnost se poprvé více poznat v průběhu několika adaptačních her vedených jednotlivými organizátory. Protože kurz byl nejen seznamovací, ale i sportovní, již první den byl na programu také krátký úsek sportovních aktivit, při kterých si jednotlivé skupiny zahrály samostatně nebo proti sobě např. basketbal, frisbee, fotbal a tenis, nechyběla ani krátká vyjížďka na kanoích. Zde také poprvé zasáhlo do programu nepříznivé počasí, kvůli kterému se později musely některé sporty přerušit.

Po večeři se všichni opět sešli a měli možnost se z krátkých prezentací dozvědět základní informace o předmětech a studiu v 1. ročníku. Protože na fakultě nejde vždy jen o učení, představila se i jedna ze studentských organizací působící na Lékařské fakultě v Plzni – IFMSA CZ, která je zároveň i hlavním organizátorem celého kurzu. Poté byl již bez dalších průtahů prostor na volnou zábavu.

Úterní dopoledne patřilo Medické olympiádě, při které jednotlivé soutěžní skupiny plnily na různých stanovištích zábavné a zajímavé úkoly. Tak si studenti mohli vyzkoušet např. odolnost svého statokinetického čidla, vypít půl litru „moči“ na čas, otestovat své čichové buňky nebo si i zopakovat základy první pomoci.

Po krátké odpolední siestě se konal závod smíšených čtveřic, kde bylo kromě běhu potřeba správně zacílit na basketbalový koš, trefit frisbee do vymezeného prostoru apod. Velké díky patří jak vyučujícím z ústavu tělesné výchovy LFP, kteří celý závod i všechny ostatní sportovní aktivity připravili, tak i všem zúčastněným, kteří se nezalekli ani poměrně nesportovního počasí.

Po nezbytném vyhlášení výsledků Medické olympiády a běžeckého závodu a předání cen všem vítězům  se představily další studentské spolky naší fakulty – SSSČR a LSS o.s., jejichž členové se taktéž podíleli na organizaci kurzu.

S příchodem tmy došlo i na slavnostní zakončení celého kurzu – Křest. Nebudeme prozrazovat žádné podrobnosti a kazit tím tak ojedinělost této události. Kdo tam byl, ví své, můžeme však říci, že jedinečná atmosféra byla velkým zážitkem i pro samotné organizátory. I podle hodnocení účastníků se celý tento večer, který se následně nesl v duchu volné zábavy, velmi vydařil.

Ráno již zbývalo jen rozloučit se s novými kamarády a odjet směrem k blížícím se studijním povinnostem…

Závěrem bychom rádi poděkovali všem účastníkům, protože je to především jejich zásluha, že mezi sebou dokázali vytvořit přátelskou atmosféru, která vydržela po dobu celého kurzu. Velké poděkování patří také celému organizačnímu týmu děkanátu  a ústavu tělesné výchovy LFP, kteří se obrovskou mírou podílel na organizaci a byl organizátorům z řad studentů velkou oporou. Paní proděkance prof. MUDr. Aleně Skálové, CSc.  děkujeme za to, že vážila svou cestu vstříc studentům a uvítala je na fakultě velice přátelským a lidským projevem.

 

Děkujeme a doufáme, že se 2. ročník Seznamovacího a sportovního kurzu povede minimálně stejně jako ten letošní, premiérový.

 

 

Za organizátory

 

Tomáš Kostlivý a Jenda Dinh

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém