Přednáška prof.Uwe Spetzgera, M.D. - 4.6.2014


Neurochirurgické oddělení LF UK v Praze a FN v Plzni pořádalo 4.6.2014 přednášku:

Practical education and training for young neurosurgeons

Uwe Spetzger, M.D.

Professor and Chairman Department of Neurosurgery, Klinikum Karlsruhe,Karlsruhe, Germany
Humanoids and Intelligence Systems Lab - Institute forAnthropomatics Karlsruhe Institute of Technology, KIT

Prof.Spetzger patří k předním německým neurochirurgům. Studoval medicínu v Heidelbergu a Curychu. S dalšími studii a prací pokračoval v USA (Foreign Medical Graduate Examination in Medical Science) a následně v Aachenu (University Hospital Aachen), kde habilitoval. Několik let pracoval jako vedoucí lékař na Neurochirurgii Univerzitních nemocnicích v Aachenu (RWTH Aachen) a v Freiburgu (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). Od roku 2002 je ředitelem Neurochirurgické kliniky Městské nemocnice v Karlsruhe. Je členem mnoha odborných společností, je čestným ředitelem odboru neurochirurgie "First People´s Hospital Changzhou" v Číně.

Předmětem jeho zájmu je cerebrovaskulární neurochirurgie, degenerativní onemocnění krční páteře a chirurgie baze lební. Jeho chirurgickou erudici ovlivnil zásadním způsobem Takanori Fukushima z Raleigh, USA. Uwe Spezger zavedl experimentální model aneuryzmatu u králíka a přinesl nové poznatky v odborných společností, je čestným ředitelem odboru neurochirurgie "First People´s Hospital Changzhou" v Číně.

Předmětem jeho zájmu je cerebrovaskulární neurochirurgie, degenerativní onemocnění krční páteře a chirurgie baze lební. Jeho chirurgickou erudici ovlivnil zásadním způsobem Takanori Fukushima z Raleigh, USA. Uwe Spezger zavedl experimentální model aneuryzmatu u králíka a přinesl nové poznatky v patofyziologii okluze výdutě za použití endovaskulárních technik. V návaznosti na to se věnuje experimentálnímu tréningu rezidentů v cévní neurochirurgii, a to jak v teoretické publikační formě, tak prakticky. Byl pravidelným lektorem mezinárodnich mikrovaskulárních workshopů, které naše pracoviště pořádá spolu s neurochirurgickým oddělením České Budějovice na Akademii Věd ČR. I díky jeho erudici byly workshopy příznivě přijaty mladými lékaři z Evropy i vzdálenějšího zahraničí.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém