54. Studentská vědecká konference 2014


Oceněné práce a záznamy z on-line vysílání 54. SVK

54. Studentská vědecká konference pořádaná LF UK v Plzni  se konala 15. 5. 2014 v Šafránkově pavilonu v Plzni. Ve stejný čas probíhaly najednou přednášky ve dvou sálech.

Z celkově 49 přihlášených prací – z toho v pregraduální sekci 18 a v postgraduální sekci 31 prací -  nebylo jednoduché vybrat vítěze.

Všechny práce byly velmi kvalitně připraveny, témata byla zajímavá, prezentace mnohdy velmi profesionálně zpracovány a přednes účastníků na vysoké úrovni.

Hodnotící komise nakonec po dlouhé diskusi vybrala tyto vítězné práce:

Pregraduální sekce:

1. místo
Histopatologické markery angiogeneze v jaterních metastázách kolorektálního karcionomu
Autor: A. Králíčková
Školitelé: doc. MUDr. Mgr. Z. Tonar, Ph.D. (1), doc. MUDr. O. Daum, Ph.D. (2), as. MUDr. V. Liška, Ph.D. (3)
Pracoviště: 1) Ústav histologie a embryologie LFP UK, (2) Šiklův ústav patologie LFP UK, (3) Chirurgická klinika LFP UK a FN Plzeň

2. místo
Lisa – nový software pro volumetrii jater
Autoři: K. Bajcurová, M. Jiřík, H. Mírka, M. Svobodová, J. Ludvík, V. Liška, V. Třeška
Školitelé: as.MUDr. H. Mírka, Ph.D. (1), Ing. M. Svobodová, Ph.D. (2)
Pracoviště: (1) Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, (2) Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

3. místo
Extraartikulární aparát kolenního kloubu – topografie a klinický význam
Autoři: T. Zajíc, J. Švejda
Školitelé: doc. RNDr. P. Fiala, CSc. (1), as.MUDr. K. Koudela Jr., Ph.D. (2)
Pracoviště: (1) Ústav anatomie LF UK Plzeň, (2) Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN a LF UK Plzeň

Postgraduální sekce

1. místo
Kontinuální analýza variability srdeční frekvence jako indikátor rozvoje sepse v klinicky relevantním modelu prasete
Autoři: D. Jarkovská, L. Ledvinová, V. Danihel, J. Beneš, J. Chvojka, J. Švíglerová, L. Nalos
Školitelé: doc. MUDr. M. Štengl, Ph.D. (1, 2), prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. (1, 3)
Pracoviště: (1) Biomedicínské centrum, (2) Ústav fyziologie LF UK Plzeň, (3) I. Interní klinika LF UK a FN Plzeň

2. místo:
Cirkulující nádorové buňky v prognóze a predikci účinnosti léčby kolorektálního karcinomu
Autoři: P. Pitule, O. Vyčítal, P. Ostašov
Školitelé: as. MUDr. V. Liška, PhD. (2,3), doc. MUDr. M. Králíčková, PhD. (1,3)
Pracoviště: (1) Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni, (2) Chirurgická klinika FN Plzeň, (3) Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

3. místo
Acidóza a ledviny – je čas přepsat učebnice patofyziologie?
Autoři: L. Ledvinová, J. Chvojka, J. Beneš
Školitelé: prof. MUDr. M. Matějovič, PhD. (1,2), doc. MUDr. J. Kuncová, Ph.D. (4)
Pracoviště: (1) 1. interní klinika FN a LF UK v Plzni, (2) Biomedicínské centrum, (3) Anesteziologicko-resuscitační klinika FN a LF UK v Plzni, (4) Ústav fyziologie LF UK v Plzni


54. Studentská vědecká konference byla v jedné věci unikátní. Unikátní tím, že se letos poprvé v její historii podařilo zrealizovat přenos všech prezentací on-line. Ze svých domovů, pracovišť či odjinud bylo možné pomocí mobilních zařízení, tabletů nebo počítačů sledovat všechny prezentace v reálném čase.

Ačkoli se jednalo o pilotní program, ohlas ze strany posluchačů připojených on-line byl velmi pozitivní. Uspořádání on-line přenosu svým know-how a organizačním zázemím významně podpořil projekt CEVA.

Diváci připojení on-line mohli k dané přednášce chatovat, hlasovat, a to také činili. Pro ty, kdo se konference nemohli zúčastnit osobně, ani se nemohli během jejího konání připojit nebo by se k některým příspěvkům chtěli vrátit, je připraven záznam, který lze kdykoliv spustit a ve kterém lze vyhledat jednotlivé přednášky.

K přehrávání je potřeba Flash player (zdarma ke stažení zde). Většina začátků prezentací by měla být snadno vyhledatelná zadáním „---“ (3x mínus) do vyhledávacího pole záznamu. V záznamech najdete i výsledky proběhlého on-line hlasování, které mají v tomto ročníku spíše charakter zpětné vazby pro autora.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém