Nové budovy fakulty 2014


Po dvouleté výstavbě fakultního minikampusu a po letním stěhování se od října 2014 rozbíhá výuka v nových prostorách teoretických ústavů – Biologie, Biofyziky, Farmakologie a toxikologie, Fyziologie a Patologické fyziologie. Zároveň se výzkumné týmy zabydlují v budově Biomedicínského centra. Oficiální otevření budov za účasti rektora UK a mnoha hostů se koná v pátek 17. 10.

Nabízíme Vám fotografie nových budov včetně momentek ze stěhování, instalace přístrojů a první výuky.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém