Pilsner Medical Talks - přednáška Umění, technologie a medicína


Přednáška: Umění, technologie a medicína

20. 10. 2015, 18:00

Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň

Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan Lékařské fakulty UK v Plzni, přednosta Kliniky zobrazovacích metod LF a FN Plzeň

Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan Lékařské fakulty UK v Plzni, vedoucí Ústavu anatomie

Děkan Lékařské fakulty, prof. Kreuzberg, ve své přednášce představil umění medicínského vnímání ve spojitosti s nejmodernějšími technologiemi používanými v radiodiagnostických metodách. Seznámil plzeňskou veřejnost s přístroji, které představují špičkové technologie, unikátní ve střední Evropě. Výstupy metod, které jsou používány v diagnostice a léčbě, jsou nejen vizuálně, ale někdy i akusticky zajímavé, až umělecké.

Doc. Fiala je obdařen mimořádným ilustrátorským nadáním, které zúročuje ve svých anatomických kresbách, jimiž doprovází své publikace i přednášky. Ve své přednášce připoměl stručnou historii medicínské ilustrace i génie anatomické kresby, jakým byl například Leonardo da Vinci.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém