Pilsner Medical Talks - přednáška Vztahy, city a zdraví


Druhá přednáška z cyklu Pilsner Medical Talks se uskutečnila 1. 12.  na Šafránku, tentokrát na téma „Vztahy, city a zdraví“. 

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., je psychiatr a přednosta psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni. Za své zájmy označuje psychoterapii a výtvarné umění. Ve své přednášce nazvané "O ženách a mužích, o mužích a ženách" bude věnovat tomu, co určuje vzájemné vztahy mezi ženami a muži. V tomto ohledu se zaměří na tři roviny: rovinu biologickou (ta představuje evoluční vývojové hledisko), rovinu kulturní (sem patří kulturní tradice, zvyky a mravy) a rovinu psychologickou (zahrnující individuální zkušenost jedince).

 

Mgr. Dana Chmelařová je klinický psycholog působící na psychiatrické klinice a neurologické klinice FN Plzeň a odborný asistent Lékařské fakulty UK v Plzni. V rámci svého působení ve FN se věnuje převážně neuropsychologii. Jako první v ČR začala nabízet pacientům s roztroušenou sklerózou trénink kognitivních funkcí pomoci PC z domácího prostředí. Mezi její záliby patří tanec a taneční psychoterapie. Ve své přednášce využije svých zkušení z těchto rozdílných oblastí. Kdo vyhraje souboj mozek versus emoce? Je rozdílný přístup mužů a žen v otázkách zdraví a nemoci? Reagují odlišně ženy a muži ve stejné situaci? Jak se to odráží v jejich emocích a vztazích?

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém