Personální obsazení ústavu

Vedoucí ústavu

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. tel.: 377 593 321

Docent

Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc. tel.: 377 593 323
Doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. tel.: 377 593 325

Odborní asistenti

RNDr. Alena Němečková, CSc. tel.: 377 593 324
MUDr. Věra Křížková, Ph.D. tel.: 377 593 331

Asistenti

MUDr. Anna Malečková  
Mgr. Tereza Kubíková  
Ing. Jan Nevoral, Ph.D.  
Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D.  
Mgr. Pavel Pitule, Ph.D.  
Ing. et Ing. Jiří Polívka  
Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.  

Sekretářka

Ing. Jiřina Havránková tel.: 377 593 320

Odborný pracovník

Mgr. Yaroslav Kolinko, Ph.D.  

Laboranti

Ing. Markéta Šlajerová  
Ing. Lucie Maršálová