8. srpen 2017 dvomi

Letní škola experimentální chirurgie 2017

kategorie: letní škola exp. chirurgie


Již počtvrté se na naší fakultě koná dvoutýdenní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES). Mezinárodní Letní škola experimentální chirurgie probíhá od 3. do 14. července v Biomedicínském centru a je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Školy se letos zúčastní 28 studentů z 9 zemí, včetně České republiky.

exp. chirurgie 2017

Specifikem Letní školy experimentální chirurgie je práce formou workshopu na velkých zvířatech, která slouží k nácviku chirurgických technik používaných v humánní medicíně. Vyučuje se perioperační péče o zvířecí modely, experimentální radiologie, vyhodnocování experimentů (histologické, biochemické a statistické metody). Velký důraz je kladen na etický aspekt experimentálních chirurgických procesů s ohledem na zásadu „3R“ – replacement (= náhrada; míní se tím náhrada živých zvířat v experimentu alternativními metodami: tkáňovými kulturami, bakteriemi, matematickým modelováním apod.), reduction (=snížení počtu; do pokusu by měl být zahrnut co nejmenší možný počet zvířat, který je schopný podat validní výsledky) a refinement (= zjemnění; experiment by měl probíhat tak, aby zvířata měla během experimentu dostatečný komfort). Účastníci se také seznamují se softwarovým modelováním, které v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů.

Studenti pracují pod vedením zkušeného týmu, v jehož čele stojí doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D., z Chirurgické kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň. Ten oceňuje osobní nasazení účastníků SSES: „V letošním roce máme možnost opět pracovat se studenty medicíny s vysokou motivací, kteří přistupují k jednotlivým úkolům velmi aktivně. Pevně věřím, že jim naše zkušenost pomůže v budoucím profesním životě.“

Letní škola je určena studentům medicíny od 3. ročníků a probíhá v anglickém jazyce. Do Plzně letos zamířili zájemci z univerzit v Belgii, Kanadě, Nizozemí, Rumunsku, Rusku, Saudské Arábii, Španělsku a Turecku. Dva studenti jsou z České republiky – jeden z plzeňské lékařské fakulty a jeden z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.Kromě experimentální chirurgie účastníky čeká i zpestření odborného programu v podobě vodáckého výletu, prohlídky plzeňského pivovaru, grilovací párty či návštěvy Prahy. Letní škola bude tradičně zakončena na plzeňské radnici slavnostním předáním certifikátů o absolvování kurzu.

Fotogalerie: http://www.sses.eu/77/gallery-sses-2017

Reportáž TV ZAK (čas 4:10):
https://www.zaktv.cz/archiv/zpravy/1514.html

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém