Pracovní příležitosti

Vedoucí ústavu histologie a embryologie

Vedoucí ústavu histologie a embryologie

18. listopad 2021

Lecturer of the course Computer Technology in English

Lecturer of the course Computer Technology in English

8. listopad 2021

Lektor IT předmětu pro výuku v anglickém jazyce

Lektor IT předmětu pro výuku v anglickém jazyce

8. listopad 2021

VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka ÚSTAVU BIOFYZIKY

VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka ÚSTAVU BIOFYZIKY

1. říjen 2021

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém