Pracovní příležitosti

Post-dok výzkumný pracovník –Laboratoř reprodukční medicíny Biomedicínského centra CZ

Inzerent:

Biomedicínské centrum

Pozice:

Post-dok výzkumný pracovník


Nabízíme:

  • Zapojení do výzkumného projektu Zapojení gasotransmiteru sulfanu do epigenetických mechanizmů gametogeneze a časného embryonálního vývoje savců. Náplň práce bude spočívat ve společném plánování experimentů, laboratorní práci v případě modifikací stávajících metod a zavádění nových metod, podíl na vedení doktorandů a příprava dosažených výsledků pro průběžnou prezentaci vědeckým pracovníkům a studentům pracoviště.

Požadujeme:

  • - adekvátní publikační aktivita
  • - dovednost v analýze genomu a transkriptomu (sekvenování, qRT-PCR a microarray)
  • - zkušenost se základními biochemickými analýzami, jako je elektroforéza, western blot, immunoprecipitation
  • - být Post-dokem - výzkumný pracovník do 7 let po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby. O dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny (nad 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby se může doba prodloužit.
  • - být Výzkumným pracovníkem ze zahraničí tj. v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k datu podání žádosti o podporu) působit mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek min. 0,5, nebo být studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí.
  • - prokázat publikační činnost – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy

Další informace:

K přihlášce je nutné přiložit:
- Diplom (případně jeho nostrifikaci)
- Doklady o odborné kvalifikaci a délce praxe v oboru
- Profesní životopis s odkazem na publikační činnost
- Dokument/y prokazující činnost mimo území ČR za 2 roky z posledních 3 let a/nebo doklady ke studiu Ph.D. (lze prokázat v profesním životopise)
Přihlášky do výběrového řízení se přijímají 30 dnů od zveřejnění na úřední desce fakulty v osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3 , 301 00 Plzeň.

Kontakt:

Přihlášky zasílejte na: personalista@lfp.cuni.cz

Připojené soubory:
Všechny nabídky

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kardiologické kliniky LFP UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent Kardiologické kliniky LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém