Rychlé odkazy
26.05.2017Zahradní slavnost Lékařské fakulty 2017

zahradní slavnost 2017Dne 23.6.2017 od 15.00 hod. vám spolek Medici v akci za podpory fakulty přináší Zahradní slavnost! V prostorách zahrady Procháskova pavilonu se letos přesuneme do období 80. - 90.let, kde zažijeme opravdový Discopříběh! „Vytáhněte ze skříně mrkváče či plísňáky, navlečte džísku, číny a dorazte oslavit konec semestru a začátek prázdnin!“ vzkazují studenti LFP.


22.05.2017XI. kongres České společnosti intenzivní medicíny

Plzeň bude ve dnech 31.5 – 2.6. 2017 opět hostitelkou vrcholné odborné akce české intenzivní medicíny. IX. kongres ČSIM je největším setkáním českých intenzivistů a pracovníků v oblasti intenzivní péče všech oborů. Kromě lékařské sekce a interaktivních workshopů je součástí kongresu XVII. Minářův den s multioborovou problematikou v intenzivní ošetřovatelské péči.


předchozí měsíc   Březen 2017   další měsíc

Po
Út
St
Čt
So
Ne
 
 
02
03
04
05
06
09
11
12
13
14
16
17
18
19
20
25
26
27
30
31
 
 
Biomedicínské centrum

Biomedicínské centrum

YouTube kanál

Celoživotní vzdělávání

Garant celoživotního vzdělávání seniorů:

Lékařská fakulta UK v Plzni, Ústav sociálního lékařství,
Alej Svobody 31, 323 18 Plzeň

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., řešitel grantu
e-mail: Dana.Mullerova@lfp.cuni.cz
tel. 377 593 191

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni je realizováno ve třech úrovních:

  1. Univerzita třetího věku (U3V) - téma Člověk ve zdraví a nemoci, 4 semestrální studium – v letošním akademickém roce 2013/14  bylo 76 posluchačů
  2. Akademie třetího věku (A3V) - 2 semestrální studium – zdravotní i jiná témata – v letošním akademickém roce 2013/14 bylo 81 posluchačů
  3. Klub aktivního stáří - 2 semestrální studium – zaměřeno i zájmově – zde bylo přihlášeno 119 posluchačů 

Veškeré informace související s Univerzitou třetího věku, Akademii třetího věku a Klubu aktivního stáří naleznete na záložce "Celoživotní vzdělávání"

     Kurzy nejsou zaměřené na profesní vzdělání ani na zvýšení kvalifikace event. rekvalifikace. Mají za úkol zvýšit celkovou vzdělanostní úroveň posluchačů a zvýšit jejich aktivitu a zájem o zdravotně sociální problémy, ale nejen o ně. Semináře v U3V jsou zaměřené hlavně na zdravotnickou problematiku. Jako např. nejčastější nemoci ve vyšším věku, jejich prevence, léčení a prognózy vývoje. Studium dává  také všeobecný přehled o medicíně, od základů  anatomie, histologie a fyziologie orgánů, až po klinické obory.
     V Akademii třetího věku jsou vybírána i jiná témata, ne všechna jsou vázána na oblast medicíny.
     Program Klubu aktivního stáří navštěvují většinou absolventi U3V. Aktivity v tomto celoživotním vzdělávání jsou různorodé. Témata diskutujeme i s posluchači. Od letošního někteří navštěvují jazykové kurzy angličtiny a němčiny v různých stupních pokročilosti. Dále byl pořádán opakovaný kurz zamřený na dovednosti na úpravu digitálních fotografií. Nabízíme dle zájmu návštěvy do zdravotnických zařízen. Kromě těchto aktivit je jednou měsíčně pořádána přednáška na zvolené téma (letos to bylo umění, hudba, dobrovolnictví a tanec).
     Jsme velmi rádi, že  zdravotnická témata přednáší akademičtí pracovníci LF UK v Plzni nebo pracovníci FN Plzeň.  Posluchači si této skutečnosti také velmi považují a využívají možnosti zeptat se v diskuzi na to,  co je zajímá. Přednášející často také oceňují účast a zájem seniorů. Z každé přednášky v U3V dostanou posluchači souhrn (teze).
     Informace o vzdělávání seniorů poskytujeme do fakultního časopisu Facultas nostra a  také média jsou o této aktivitě informována.  O studium je stále  zájem, vzdělávání se zúčastní nejen plzeňští senioři, ale i ze vzdálenějších míst.
    Snažíme se inovovat a aktualizovat témata přednášek, sylaby a téze,  které posluchači získávají při výuce.
     Zápisné u U3V  v letošním akademickém roce 2013/14  činilo 150 Kč, v roce následujícím bude zápisné 300Kč na akademický rok 2014/15. V A3V bude  zápisné stejné jako v tomto roce 200Kč za akademický rok 2014/15.
     Zápisy se konají zpravidla v  polovině září na začátku akademického roku ve vestibulu Šafránkova pavilonu LF UK v Plzni.
     Studium U3V je ukončeno vypracováním závěrečného testu, jeho hodnocením a kolokviem. Osvědčení o absolvování získávají na slavnostním shromáždění v pražském Karolinu. Tuto slavnostní událost velmi intenzivně prožívají spolu se svými blízkými a velmi si toho považují. Už samotná atmosféra Karolina a  vlastní ceremoniál jsou pro ně nezapomenutelným zážitkem.
     Vzdělávání je významná aktivita osob vyššího věku, která kromě získávání nových znalostí přináší i další prospěch pro kvalitu života ve vyšším věku. Dodává seniorům pocit sounáležitosti s ostatními generacemi, posiluje jejich sebevědomí, seberealizují se: jakákoliv aktivita ve vyšším věku  pomáhá udržet nebo zlepšit soběstačnost a prodlužuje střední délku života bez disability.
Jsme členy  Asociací U3V v České republice.

Prostor a čas seniora

I když je stáří zjevně objektivní realitou, jsou jeho vymezení a pojetí, stejně jako nastavení parametrů života ve stáří včetně parametrů penzionování a penzijního pojištění, pojetí očekávatelných potřeb, práv a povinností starších lidí proměnlivým společenským konstruktem, který je výsledkem permanentního přetváření a vyjednávání mezi různými sociálními aktéry a reagování na závažné společenské změny.  Život ve stáří může a musí být ve 21. století delší, zdatnější, svobodnější a osobně i sociálně ekonomicky produktivnější než v minulosti.

celý článek... vloženo: 23.01.2014, zobrazeno: 2163×, autor: dvo

Přehled základních dávek sociálního zabezpečení

Jako příspěvek na zvláštní pomůcku lze získat prostředky na: pořízení motorového vozidla nebo jeho úprava, stavební úprava bytu či garáže, světelná či zvuková signalizace, schodolez či speciální zvedací plošina, speciální úprava PC, speciální tiskárna, diktafon, vodící pes, slepecký psací stroj, speciální zádržné systémy apod.

celý článek... vloženo: 22.01.2014, zobrazeno: 3250×, autor: dvo

Jak postupovat při žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením

Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

celý článek... vloženo: 22.01.2014, zobrazeno: 2522×, autor: dvo

Mediální obraz seniorů

MUDr. Jaroslav Kotrba
Senioři tvoří jako diváci, posluchači a čtenáři vděčnou část příjemců programů televize, rozhlasu, denního tisku i časopisů a stávají se mnohdy i uživateli internetu.

celý článek... vloženo: 31.01.2014, zobrazeno: 2235×, autor: dvo

Sociální síť ve vyšším věku

MUDr. Jaroslav Kotrba
Ve vyšším věku dochází k životním změnám, mezi které patří osamostatnění dětí, odchod do důchodu, změna finanční situace, nemoci či ovdovění. Podporou v tomto životním období může být pro starší občany sociální síť, která je tvořena především rodinou s dětmi a vnuky, ale i přáteli, sousedy a dalšími známými osobami.  Sociální síť si každý z nás buduje během celého života. Na rozsahu a velikosti sociální sítě záleží, jak budeme žít ve stáří.

celý článek... vloženo: 31.01.2014, zobrazeno: 2336×, autor: dvo

Gerontologické zajímavosti z antického Řecka

MUDr. Jaroslav Kotrba
Antická řecká filosofie v období 2 500 let před naším letopočtem se často zajímala o život a stáří člověka. Tato filosofie hledala odpovědi na otázky vztahu ke stáří v podobě mýtů jako představ životní orientace a zejména  metafor, kde formou podobenství či symbolů byl probíhajícím událostem přiřazován určitý význam.

Ze zachovaných zápisků antických filosofů mají mnohé antické metafory jako podobenství a symboly co říci zajímavého i  současným generacím.

celý článek... vloženo: 31.01.2014, zobrazeno: 2196×, autor: dvo

Práva a povinnosti pacienta

Slovo úvodem
Vyšší věk je charakterizován vyšší nemocností, zejména chorobami oběhové soustavy, pohybového aparátu, je vyšší výskyt diabetu než v jiných životních obdobích. S věkem přibývají i nemoci smyslových orgánů a duševní poruchy. Vzhledem k nemocnosti v seniorském věku je i návštěvnost osob vyššího věku zejména v ordinacích praktických lékařů (často označovaní jako geriatři 1.linie),  ale i specialistů častější než u osob mladších. Stejně tak může s vyšším věkem častěji dojít ke komplikacím zdravotního stavu a následně k nutnosti hospitalizace.
Považujeme, že by senioři měli znát práva pacientů obecně i práva hospitalizovaných pacientů. A to i v situaci, kdy aktuálně zdravotnické služby nepotřebují.

celý článek... vloženo: 31.01.2014, zobrazeno: 2234×, autor: dvo

Rychlý kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 301 00 Plzeň

email: info@lfp.cuni.cz
tel.: +420 377 593 400
fax: +420 377 593 449
datová schránka: piyj9b4

IČ:     00216208
DIČ:  CZ00216208

 

Studijní oddělení

Po 8.30-11.30
Út 8.30-11.30 | 12.30-14.30
St zavřeno
Čt 8.30-11.30 | 12.30-14.30
zavřeno

Mgr. Martina Buriánková
vedoucí oddělení
tel.: 377 593 430 martina.buriankova@lfp.cuni.cz Úřední hodiny pokladny

Studijní proděkani

Děkanát, Husova 3, II. patro, místnost proděkanů

prof.MUDr.Alena Skálová,CSc. úterý 8.00 - 9.00 alena.skalova@lfp.cuni.cz

doc.MUDr.Antonín Zicha,CSc. čtvrtek 10.00 - 12.00 zicha@fnplzen.cz

Kontakty ústavy/kliniky 

teplota: +24,0 °C
tlak: 999,4 hPa
vlhkost: +100,0%

čas měření:

28.6.2017 12:32

© trueScan s.r.o.