Aktuální informace

Informace k výuce naleznete v SIS v modulu Předměty, aktuální zprávy v modulu Nástěnka, zde si po přihlášení můžete nastavit, ke kterým předmětům chcete informace sledovat.

Prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání

Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)? 

7. duben 2020 115 dvomi

Informace pro studenty 2. ročníku - pokyny k letní praxi

Letní praxi (délka trvání 3 týdny) lze vykonat zde ve FN Plzeň nebo jiných nemocnicích v ČR. Musí splňovat stanovené sylaby praxe.

  • letní praxi lze vykonat pouze v termínu od 1.7. – 30.9. 2020
  • v případě praxe ve FN Plzeň student přinese nejpozději do 31.5.2020 na studijní odd. potvrzení „Předběžný souhlas s vykonáním ošetřovatelské praxe“ (vytiskněte zde) schválený poskytovatelem praxe 

1. listopad 2017 4309 kri

Rozhodnutí děkana 25.3.2020

Vážené studentky, vážení studenti, 

LF UK  v Plzni umožní  studentům všech ročníků distanční zkoušení. V případě  státních zkoušek je třeba změny legislativy, naplnění této nutnosti  očekávám k 15.4.2020.

Letní semestr úspěšně zakončíme.

Dávejte na sebe pozor 

prof. MUDr.  Jindřich Fínek, Ph.D. MHA
děkan

25. březen 2020 587 dvomi

Výzva medikům o pomoc!

Naše sdružené praxe Všeobecného praktického lékaře pro dospělé naléhavě hledají dobrovolníky!

Pacienti starší 70 let potřebují i Tvou pomoc. Jde o práci na dobrovolnické telefonní lince pomoci seniorům.

Přiložený leták obsahuje veškeré informace včetně kontaktních údajů.

Těšíme se na Vás! VŠEOBECNÝ LÉKAŘ s.r.o.
prim. MUDr. Olga Janovská, zástupce primáře MUDr. Jiří Kornoušek

24. březen 2020 318 dvomi

Studentům 1. ročníků

potvrzení o vstupní prohlídce a očkování proti hepatitidě B

17. březen 2020 343 bur

Upozornění pro studenty

kontakt se studijním oddělením 

12. březen 2020 449 bur

Informace pro studenty a uchazeče ke dni 20. 3. 2020 UK

Aktuální informace UK ze dne 20. 3. 2020 o nejdůležitějších opatřeních a změnách týkajících se studia (zkoušky, harmonogram akademického roku, poplatky, Erasmus a další) a termínů přijímacích zkoušek na UK.

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz 

20. březen 2020 1507 dvomi

Oznámení studentům LFP

Vážené studentky, vážení  studenti  

Zasílám včerejší  odpolední mail od JM. Chtěl jsem jej spojit o informaci o praktické výuce na lékařských fakultách, který přislíbilo MZd a MŠMT vydat  odpoledne z pera Mgr. Policara z MZd, do 18 h ani do dnešního rána nic nepřišlo. Dle mého podvečerního dotazu MZd uvažuje spíše o zpřísnění opatření.

... pokračování článku

12. březen 2020 2073 dvomi

Aktuální pracovní nabídky studentům a absolventům LF

Aktuálně hledáme do několika měst
zubní lékaře

Přijme lékaře na následující pozice a oddělení
Lékař – hematolog, lékař na oddělení gastroenterologie, lékař – mikrobiolog, lékař pro oční oddělení, lékař pro rehabilitační oddělení

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. přijme
lékaře na Stomatologické oddělení pro denní provoz ambulance

Přijme do pracovního poměru lékaře - absolventa na
Patologické oddělení Oddělení soudního lékařství a toxikologie

SOS: pracovní pozice - kalendář plný na 7 měsíců
zubní lékař(-ka)

Prodám vybavenou zubní praxi
zubní praxe v Karlových Varech

12. listopad 2019 673 dvomi

XXV. pracovní sympozuim České společnosti intervenční radiologie

Pro dva studenty z LF v Plzni je opět nabídnuta možnost účasti na XXV. pracovním sympoziu České společnosti intervenční radiologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která se bude konat od 28.5. do 30.5.2020 v prostorách Hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou.

Informace o sympozium a registrace jsou na stránkách společnosti a www.pracovni-sympozium.cz

Vybraným studentům od 4. ročníku LF bude plně hrazena registrace a ubytování. Uzávěrka je 30.4.2020.

 

11. březen 2020 114 dvomi

Zrušení veškeré výuky na Lékařské fakultě v Plzni až do odvolání

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR (viz níže) a rektora Univerzity Karlovy se s okamžitou platností až do odvolání ruší na Lékařské fakultě v Plzni  veškerá výuka,  včetně zkoušek i veškerých stáží a praxí.

Zaměstnanci  se řídí pokyny vedoucích k zajištění nezbytných činností na pracovišti, dle možností pracují v režimu home office, např. – zpracování výukových materiálů pro elektronické vzdělávání.

... celý článek

10. březen 2020 2067 dvomi

Opatření pro studenty LFP!!!

Důležité opatření s okamžitou účinností platí pro všechny studenty LF UK v Plzni, kteří pobývali v rizikových  státech ITÁLIE, ÍRÁN, JIŽNÍ KOREA, ČÍNA V OBDOBÍ 1. 3. 2020 DO DNEŠNÍHO DNE, žijí ve společné domácnosti s osobou v karanténě kvůli onemocnění COVID 19 nebo byli v kontaktu s osobou pozitivní na COVID 19.

... celý článek

9. březen 2020 2050 dvomi

COVID-19 aktuální informace!

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat (více informací najdete na webu UK). 

... celý článek

6. březen 2020 2863 dvomi

Informace rektora o dalším postupu UK ve vztahu k vývoji koronavirové epidemie

V tuto chvíli vedení UK neshledává důvod k plošnému či lokálnímu rušení výuky vzhledem k absenci potvrzené nákazy na Univerzitě Karlově. Také Koleje a menzy nadále ze stejného důvodu fungují ve standardním režimu.

3. březen 2020 638 dvomi

Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy novým koronavirem pro zahraniční studenty

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření koronaviru COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat.

https://cuni.cz/UK-1.html

3. únor 2020 560 dvomi

Rozvrh na letní semestr 2019/20

V SISu byly zveřejněny rozvrhy na LS 2019/20

27. leden 2020 1024 kri

Studentská škola psychoterapie a duševního zdraví

Knihovna 2.NP od 16:00

  • 20. 2. PhDr. Kobylka - Celostní psychoterapie – osobní mapy – rané strategie
  • 12. 3. MUDr. Chvála, PhDr. Trapková - Důsledky bio-psycho-sociálního pohledu na nemoc.             
  • 2. 4. Doc. MUDr. Ladislav Hess - Sex, drogy a násilí – zneužívání daterape drugs
  • 14. 5. MUDr. Kmoch Vladimír - Digitální závislosti – prevence, diagnostika a léčba

29. leden 2020 291 dvomi

Možnost registrace u VPL ve FN Lochotín

Od 3. února 2020 otevírá FN Plzeň na Lochotíně pracoviště všeobecného praktického lékaře, který bude pracovat v nové ordinaci ve vchodu F v 10. patře. Ordinační hodiny budou od 7,00 do 15,30 hod. v pracovní dny.

 

7. leden 2020 271 dvomi

Změna cen stravování od 1.1.2020

Navýšení cen v menze pro rok 2020 (o 1,60 Kč až 9,20 Kč)

3. prosinec 2019 1237 kri

Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví a hygiena

Informace k stáži v 6. ročníku pro AR 2019/2020

Soubory ke stažení:
12. březen 2019 1045 bur

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém