Práce s laboratorními zvířaty

Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

S účinností od 1.2. 2020 byla Odborná komise ustavena ve složení:

předseda: Ing. Pavel Klein, Ph.D.; členové: MUDr. Karel Ježek, Ph.D.; MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. a MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D. a MVDr. Lenka Červenková

 

20. listopad 2019 671 pkl

Aktuální informace týkající se práce s pokusnými zvířaty

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat o aktuální situaci týkající se akreditace našeho zvěřince. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství z 1.2.2021 nám byly uděleny akreditace pro používání pokusných zvířat (na 5 let) a pro chov a dodávku pokusných zvířat (na 3 roky). Oba dokumenty jsou v příloze. Schválené provozní dokmenty k oběma zařízením jsou k dospozici na vyžádání u vedoucího zvěřice nebo na sekretariátu zvěřince. Všechny osoby vykonávající činnost v chovatelském a/nebo uživatelském zaříření jsou povinny se s touto dokumentací seznámit a dodržovat schválené provozní předpisy

PK

Soubory ke stažení:
30. duben 2020 407 pkl

Aktuální formulář Projektu pokusů

Vážení kolegové,
zde naleznete aktuální předvyplněnou žádost o schválení projektu pokusů. Prosím neposílejte Odborné komisi žádosti na starých neaktuálních formulářích.
Protože je proces schvalování žádostí Ministerstvem stále složitější, časově náročnější, a žádosti jsou vraceny zpět k doplnění zejména formálních nedostatků, kontaktujte v případě nesnází vedoucího OK.


Pavel Klein, předseda Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

21. listopad 2019 825 pkl

Validované alternativní metody - Databáze ECVAM

Při vyplňování žádosti o schválení projektu pokusu je žadatel povinen ověřit (ne)existenci alternativní metody k plánovaným pokusům na zvířatech a toto zjištění uvést v bodě 8 aktuálního formuláře žádosti.

Odkaz na uvedenou databázi naleznete zde

5. únor 2013 2175 kri

Zákony, vyhlášky a směrnice - Platná legislativa regulující práci s laboratorními zvířaty

Odkaz na aktuální znění Zákona na ochranu zvířat 246/1992 Sb. naleznete zde

Odkaz na Vyhlášku 419/2012 Sb. naleznete zde. V příloze 9 této vyhlášky naleznete i podrobné informace týkající se kvalifikace pokusů dle závažnosti

Odkaz na směrnici 2010/63 EU naleznete zde

 

 

5. květen 2012 1322 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Kliniky anesteziologie, resuscitace a IM

V Plzni dne: 20. 5. 2022 Č. j.: UKLFP/275660/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - A/OA Ústav farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 20. 05. 2022 Č. j.: UKLFP/246745/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

20. květen 2022 1

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/131405/2022-3     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. května 2022 [...]

20. květen 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém