Vzdělávací akce

Přijetí krizového opatření - koronovirus -dopis rektora UK z 16. 3. 2020, 12.00 hod

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, sděluji:

Základní informace

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od 16.3.2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuji jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Děkani fakult UK a ředitelé součástí UK s účinností od 16.3.2020 od 14.00 hod. převedou všechny zaměstnance v maximální možné míře do režimu práce z domova (dále jen „H/O“). Současně je ale třeba zajistit plynulé plnění pracovních povinností a vyřizování nezbytné agendy zajišťující chod Univerzity Karlovy.

Je nutné zachovat úřední hodiny příslušných pracovišť (zejména studijních oddělení) v rozsahu maximálně 3 hodiny denně po dva dny v týdnu. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti.

Všechny objekty UK se s účinností od 17.3.2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. Zohlednit je třeba zejména kontinuitu vědecké a výzkumné činnosti (práce v laboratořích, péče o laboratorní zvířata atd.). V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádám všechny zaměstnance, aby dbaly zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým.

16. březen 2020 168 tyk

Přihláška pro kurzy specializačního vzdělávání a testy

Přiložené formuláře přihlášek na vzdělávací akce či testy jsou pouze pro vzdělávací akce či testy pořádané Lékařskou fakultou UK v Plzni. Na vzdělávací akce a testy pořádané jinou LF se, prosím, přihlašujte pomocí přihlášek a informací té dané LF, která akci pořádá.

Soubory ke stažení:
11. červen 2012 7162 pet

Specializační kurz Lékařská první pomoc

KAPACITA NAPLNĚNA 

Časová dotace 20 hodin.

Kurz je pro lékaře zařazené před i po 1.7.2017.

Přihlášku na kurz v rámci specializačního vzdělávání zasílejte v elektronické podobě na: zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz

Termín konání: 29.9. - 1. 10. 2020

Místo konání: BMC UK LFP

Garant kurzu: prim. MUDr. Roman Bosman

Cena: 2 700,- Kč

Přihláška a program v příloze

29. leden 2020 377 tyk

Předatestační kurz Klinická onkologie

Kurz byl z důvodu personální situace při koronavirové pandemii zrušen.

Předatestační kurz Klinická onkologie

Časová dotace 56 hodin.

Kurz je pro lékaře zařazené před i po 1.7.2017.

Přihlášku na kurz v rámci specializačního vzdělávání zasílejte v elektronické podobě na: zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz

Termín konání: 6.- 17.4.020

Místo konání: FN Plzeň, Lochotín

Garant kurzu: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Cena: 7 200,- Kč

Přihláška a program v příloze.

6. únor 2020 155 tyk

kurz Radiační ochrana pro aplikujicí odborníky

Kurz Radiační ochrana pro aplikujicí odborníky pro základní kmeny dle vyhlášky 221/2018 a VP 2018 i VP 2011 a 2015.

Časová dotace 30 hodin.

Kurz je pro lékaře zařazené před i po 1.7.2017.

Přihlášku na kurz v rámci specializačního vzdělávání zasílejte v elektronické podobě na: zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz

Termín konání: 1.6. - 5.6.2020

Místo konání: KZM, FN Plzeň

Garant kurzu: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Cena: 4 500,- Kč

Přihláška v příloze. Program bude doplněn.

16. leden 2019 1118 tyk

kurz Vaginální porodnické extrakční operace - kmenový kurz dle vyhlášky 221/2018

Kurz bude z důvodu situace při koronavirové pandemii přesunut.

Časová dotace 8 hodin.

Kurz je pro lékaře zařazené po 1.7.2017 v rámci gynekologického kmene dle vyhlášky 221/2018.

Přihlášku na kurz v rámci specializačního vzdělávání zasílejte v elektronické podobě na: zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz

Termín konání: 24.3. 2020

Místo konání: Gynekologicko porodnická klinika FN Plzeň.

Garant kurzu: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Cena: 900,- Kč

Přihláška v příloze. Program bude doplněn.

12. únor 2019 1422 tyk

Specializační kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

KAPACITA NAPLNĚNA

Specializační kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace pro základní kmeny dle vyhlášky 221/2018 a VP 2018 i VP 2011 a 2015.

Časová dotace 16 hodin.

Kurz je pro lékaře zařazené před i po 1.7.2017.

Přihlášku na kurz v rámci specializačního vzdělávání zasílejte v elektronické podobě na: pavla.tikalova@lfp.cuni.cz

Termín konání: 18. - 19. 5. 2020

Místo konání:  FN Plzeň Bory

Garant kurzu: JUDr. Jaroslava Nováková

Cena: 1 800,- Kč

Přihláška a program v příloze.

Soubory ke stažení:
6. leden 2020 393 tyk

Specializační kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Specializační kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace pro základní kmeny dle vyhlášky 221/2018 a VP 2018 i VP 2011 a 2015.

Časová dotace 16 hodin.

Kurz je pro lékaře zařazené před i po 1.7.2017.

Přihlášku na kurz v rámci specializačního vzdělávání zasílejte v elektronické podobě na: pavla.tikalova@lfp.cuni.cz

Termín konání: 12. - 13. 10. 2020

Místo konání: FN Plzeň, Lochotín

Garant kurzu: JUDr. Jaroslava Nováková

Cena: 1 800,- Kč

Přihláška a program v příloze.

Soubory ke stažení:
29. leden 2020 278 tyk

Specializační kurz Prevence užívání návykových látek

KAPACITA NAPLNĚNA

Organizce kurzu bude z důvodu situace při koronavirové pandemii upravena

Specializační kurz Prevence užívání návykových látek pro základní kmeny dle vyhlášky 221/2018 a VP 2018 i VP 2011 a 2015.

Časová dotace 4 hodiny.

Kurz je pro lékaře zařazené před i po 1.7.2017.

Přihlášku na kurz v rámci specializačního vzdělávání zasílejte v elektronické podobě na: pavla.tikalova@lfp.cuni.cz

Termín konání: 26. 3. 2020 od 12 do 16 hodin

Místo konání: FN Plzeň, Lochotín

Garant kurzu: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Cena: 900,- Kč

Přihláška a program v příloze

Soubory ke stažení:
30. leden 2020 237 tyk

Test na ukončení ortopedického kmene

Test na ukončení ortopedického kmene

Termín konání: 1.4.2020

Místo konání: Klinika orotopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň a UK LFP

Garant kurzu: doc. MUDr. Tomáš Pavelka Ph.D.

Cena: 300,- Kč

Přihláška v příloze.

11. prosinec 2017 1766 tyk

Základy patologie

Specializační kurz Základy patologie pro základní kmeny dle vyhlášky 221/2018 a VP 2018 i VP 2011 a 2015.

Časová dotace 38 hodin.

Kurz je pro lékaře zařazené před i po 1.7.2017.

Přihlášku na kurz v rámci specializačního vzdělávání zasílejte v elektronické podobě na: pavla.tikalova@lfp.cuni.cz

Termín konání: 18.-25.5.2020

Místo konání: FN Plzeň

Garant kurzu: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Cena: 4 500,- Kč

Přihláška a program v příloze.

30. leden 2020 175 tyk

Specializační kurz Radiační ochrana

KAPACITA NAPLNĚNA

Kurz Radiační ochrana pro základní kmeny dle vyhlášky 221/2018 a VP 2018 i VP 2011 a 2015.

Časová dotace 4 hodiny.

Kurz je pro lékaře zařazené před i po 1.7.2017.

Přihlášku na kurz v rámci specializačního vzdělávání zasílejte v elektronické podobě na: zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz

Termín konání: 2. 3. 2020

Místo konání: BMC UK LFP

Garant kurzu: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Cena: 900,- Kč

Přihláška a program v příloze.

Soubory ke stažení:
19. duben 2018 1010 tyk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení na pozici Zástupce přednosty ORAK

Reg. č. UKLFP/355972/2019 V Plzni, dne 05.03.2020     Oznámení o výsledku výběrového řízení [...]

10. březen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém