úvodní strana

Poslední přidané články v této sekci:

Zlatá pamětní medaile UK pro prof. Milenu Králíčkovou

Ve čtvrtek 25. listopadu Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ocenila osm významných osobností, jejichž profesní život je spojen s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předal rektor UK prof. Tomáš Zima. Mezi oceněnými je i prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., zvolená kandidátka na rektorku UK, která na Lékařské fakultě v Plzni vede Ústav histologie a embryologie a jeden z výzkumných programů Biomedicínského centra. Prof. Králíčková získala zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy. Blahopřejeme! 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14053&locale=cz

26. listopad 2021 93 dvomi

Medicína srdcem - 14. díl

Tentokrát naše pozvání přijal student LFP UK Roland Novotný, který je známý mimo jiné i pod přezdívkou “věčný student”. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou a u technického zaměření zůstal i v rámci vysokoškolských studií. Přesto se následně rozhodl splnit si svůj sen a vydat se jinou cestou, cestou medicínskou. Nyní o svých zkušenostech píše na svém blogu vecnyystudent.blogspot.com a motivuje na Instagramu jako @roly_troli. Společně jsme si povídali o jeho začátcích na medicíně, o jeho koníčcích a lásce ke studiu. Také jsme se dotkli tématu fitness coachingu, kterému se rovněž věnuje.  

25. listopad 2021 97 dvomi

Lékařská fakulta v Plzni prověřuje možnosti využití budov, které opouští

Plzeň, 22. listopadu 2021 – Univerzita Karlova zjišťuje možnosti a meze spolupráce s potenciálními investory v souvislosti s plánovaným prodejem vybraných nemovitostí v Plzni. Ty zůstanou nevyužité po přestěhování fakulty do nového kampusu v roce 2022. Nyní probíhá průzkum trhu, s nímž fakultě pomáhá tým infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s.

22. listopad 2021 363 dvomi

Nová mimořádná opatření od 22.11.

Vážené studentky, vážení studenti, 

dne 18. 11. 20201 bylo vyhlášeno nové usnesení vlády ČR č. 1032, kterým se s účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. mění mimořádné opatření ze dne 27. října 2021 (č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 1. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN, a mimořádného opatření ze dne 12. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN).

[... celý článek]

20. listopad 2021 621 dvomi

Studenti studentům - Studentská komora Akademického senátu UK

Milé studentky, milí studenti,

určitě si každý z nás po třech semestrech distanční výuky uvědomuje, jak cenné je, že se opět můžeme potkávat, vídat své vyučující na přednáškách, diskutovat na seminářích, osvojovat si dovednosti na cvičeních či praxích. Minulý rok byl pro ty, kteří nastupovali na vysokou školu, obzvlášť obtížný. I za normálních okolností je přechod do neznámého prostředí a odloučení od rodiny a přátel náročný. Nyní byl navíc ztížen tím, že existovaly jen omezené možnosti, jak se do nového sociálního prostředí začlenit. Mimořádné komplikace ale zažili i ti z nás, kteří měli pracovat na svých závěrečných pracích, což v mnohých oborech nebylo možné.

17. listopad 2021 265 dvomi

Ochrana dýchacích cest od 15. 11. 2021

Nové opatření vlády vstupující v platnost 15. 11. 2021: 

Ochrana dýchacích cest od 15. 11. 2021

Byla zavedena povinnost nosit respirátory pro studenty usazené v lavicích, pokud je přítomno více než 50 osob. I nadále platí povinnost pro všechny studenty nosit respirátory ve společných prostorách vysoké školy.

11. listopad 2021 273 dvomi

Volby do Akademického senátu UK

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2021 se uskuteční volby do AS UK za Lékařskou fakultu v Plzni. Volí se dva kandidáti z řad akademických pracovníků a dva kandidáti z řad studentů, kteří jsou členy akademické obce.

Písemné návrhy na kandidáty do 16. 11. 2021 je možné podat k rukám předsedy Akademického senátu LFP doc. MUDr. Skalického, Ph.D.

Volby proběhnou online hlasováním na odkaze https://volby.is.cuni.cz, kam se přihlásíte svým účtem CAS.

Více informací včetně formuláře pro návrh kandidáta zde.

Soubory ke stažení:
1. listopad 2021 655 dvomi

Smuteční oznámení

Vedení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že nás tragicky opustil student Tomas Manuel Calado Bernardo Maia Alcaravela.

V těchto těžkých chvílích sdílí celá lékařská fakulta smutek s jeho rodiči, spolužáky a přáteli. Čest jeho památce! 

prof. MUDr. Jindřich  Fínek, Ph.D. MHA
děkan

9. listopad 2021 2146 dvomi

Praktická výuka ve FN Plzeň

S ohledem na klíčové postavení FN Plzeň v rámci regionu, nutnost zachování poskytování vysoce specializované péče a ochrany zdraví pacientů svěřeným jim do péče, jsou s účinností od 1. 11. 2021 všichni studenti / pedagogičtí pracovníci / stážisté apod. (dále jen partneři) FN Plzeň povinni být z rozhodnutí vedení FN Plzeň přítomni i nadále na pracovišti – tedy vykonávat praktickou výuku / stáž - s platným potvrzením o absolvování POC antigenního testu (nebo RT-PCR testu) s platností 1 týdne (tj. jednou za 7 dní), a to až do odvolání.

1. listopad 2021 712 dvomi

Týden Akademie věd ČR: zveme na přednášky pro veřejnost v pondělí 1. 11.

Pod novým názvem Týden Akademie věd ČR se během týdne 1. – 7. listopadu opět koná největší vědecký festival v České republice. Věda a výzkum se v něm představí ve všech svých podobách. Na Lékařské fakultě v Plzni si můžete v pondělí 1. listopadu vyslechnout dvě přednášky: prof. Dana Müllerová promluví o nadváze a obezitě, doc. Aleš Kroužecký o významu tělesné aktivity pro zdraví. Prezenční přednášky začínají v 16:00 v Šafránkově pavilonu.

29. říjen 2021 334 dvomi

Univerzita Karlova má novou rektorku

Akademický senát dnes zvolil profesorku Milenu Králíčkovou kandidátkou na rektorku UK.

Paní profesorce gratulujeme ke zvolení a přejeme hodně úspěchů!

22. říjen 2021 780 dvomi

Znovuzvoleným děkanem LFP je prof. Jindřich Fínek

Při zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty UK v Plzni dne 21. října 2021 zvolili senátoři v tajném hlasování kandidáta na děkana LFP. Stal se jím opět prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, který funkci děkana LFP již zastává od roku 2018. Prof. Fínek, který byl jediným kandidátem na pozici děkana, byl zvolen v prvním kole. Na základě návrhu akademického senátu fakulty jmenuje nového děkana do funkce rektor Univerzity Karlovy, jíž je plzeňská lékařská fakulta součástí.

22. říjen 2021 1220 dvomi

Předána stipendia města Plzně a Plzeňského kraje

Celkem 37 vynikajících studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v úterý 5. října 2021 převzalo při slavnostním obřadu v Malém sále Měšťanské besedy stipendia rektora ZČU, Plzeňského kraje a města Plzně. Celkem devět studentů získalo Stipendium Plzeňského kraje, z Lékařské fakulty v Plzni to byla Kristýna Vašková (6. ročník, Všeobecné lékařství). Deset studentů, mezi nim Josef Reischig, student LFP (také 6. ročník Všeobecného lékařství), získalo stipendium primátora města Plzně. Oběma našim stipendistům srdečně blahopřejeme! 

7. říjen 2021 645 dvomi

Jak covid-19 mění vzdělávání v medicíně?

Pokud jste nestihli on-line sledování konference AMEE, a přesto byste rádi získali základní přehled o tématech, které hýbou světem vzdělávání v medicíně, zúčastněte se webináře „Jak covid-19 mění vzdělávání v medicíně?“.

22. září 2021 668 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém