Aktuality

Výzva pro společné česko-německé výzkumné projekty

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobilit.

3. duben 2018 51 hor

Výzva pro společné česko-francouzské projekty Mobility 2019-2020

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobilit.

3. duben 2018 49 hor

Výzva IMI 14 v rámci programu H2020.

Informace o nové výzvě pro oblast zdraví v programu H2020.

19. březen 2018 56 hor

Mobility Česko-Rakousko

Informace o vyhlášené výzvě na podporu vědecko výzkumných projektů mezi Českem a Rakouskem

16. březen 2018 86 hor

Veřejná soutěž INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION USA

Informace o vyhlášené soutěži pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

8. březen 2018 83 hor

4.veřejná soutěž EPSILON

Informace o vyhlášené veřejné soutěži na podporu aplikovaného výzkumu.

2. březen 2018 111 hor

Česko-ukrajinské výzkumné projekty s dobou řešení 2019-2020

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobility.

2. březen 2018 329 hor

XXXIX. Imunoanalytické dny

Informace o mezinárodní konferenci 11. - 13. března 2018.

2. březen 2018 102 hor

Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR

Informace o 3 nových soutežích na podporu mezinárodních projektů.

27. únor 2018 193 hor

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 210 kri

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Informace k dotačnímu titulu Rakouské agentury pro vědu FWF a GA ČR.

12. únor 2018 136 hor

Česko-bavorské projekty 2018

Informace o podpoře projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem.

5. únor 2018 144 hor

Inovační vouchery III. výzva z OP PIK

Informace o vyhlášené výzvě v programu Inovační vouchery Operačního programu OP PIK.

17. leden 2018 148 hor

Výzvy H2020 v roce 2018 se zaměřením na oblast zdraví

Informace o otevřených výzvách pro podávání projektů v oblasti zdraví.

9. leden 2018 156 hor

5. kolo interní soutěže GAMA UK

Podrobné informace o vyhlášení interní soutěže GAMA UK na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

24. listopad 2017 209 hor

TAČR - Vyhlášení veřejné soutěže programu THÉTA

Informace o programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

14. listopad 2017 207 hor

Výzvy H2020 v oblasti zdraví v roce 2018

Informace o harmonogramu výzev programu na rok 2018.

6. listopad 2017 200 hor

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1151 okri

E-learningový kurz Mediální techniky

V rámci projektu Popularizace vědy máme k dispozici elektronický interaktivní kurz "Mediální techniky", který rozebírá nejdůležitější témata stejnojmenného a velmi úspěšného prezenčního kurzu.

20. květen 2015 2869 hor

JIC voucher

23. březen 2015 2362 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1746 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 1756 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2239 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1296 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2112 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2583 hor

IGA MZ

19. červen 2014 3220 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 2886 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém