Aktuality

Iniciativa společného programování - neurodegenerativní onemocnění

Informace o vyhlášené výzvě v rámci iniciativy Společného programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND) s názvem „Novel Imaging and Brain Stimulation Methods and Technologies Related to Neurodegenerative Diseases”

10. leden 2020 108 hor

Dotační program MO Plzeň 1 pro oblast sociální

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2020 pro oblast sociální.

7. leden 2020 95 hor

Vyhlášení 5.kola soutěže PRIMUS

Informace o vyhlášené soutěži na podporu vědeckých pracovníků při zakládání nových vědeckých skupin.

7. leden 2020 159 hor

TA ČR - 2. veřejná soutěž Programu TREND – Podprogram 2 „Nováčci“

Informace o vyhlášené soutěži na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

18. prosinec 2019 163 hor

Program spolupráce ve vědě a vzdělávání s Rakouskem AKTION

Informace o výzvách programu AKTION na období 2020 - 2022.

25. říjen 2019 222 hor

3. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program Théta

Informace o vyhlášené výzvě Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

25. říjen 2019 192 hor

1. kolo interní soutěže GAMA 2 na UK

Informace o prvním kole interního výběrového řízení projektu Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově 2 (TP01010040).

23. říjen 2019 253 hor

Seminář ERASMUS+ Strategická partnerství (5. 11. 2019)

Informace o semináři na téma ERASMUS+ Strategická partnerství a novinky v Alianci 4EU+.

21. říjen 2019 264 hor

Vyhlášení 4.VS programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Technologická agentura ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

10. říjen 2019 276 hor

Grant AquaLife Institutu

Informace o grantech zaměřených na určitou problematiku nebo rizikovou populaci (dehydratace, obezita, pitný režim v různých věkových skupinách či při různém zdravotním stavu), ale i aktivity širokého rozsahu působnosti (výukové a osvětové programy, programy primární prevence, základní výzkum).

8. říjen 2019 255 hor

3. veřejná soutěž Programu ÉTA

Informace o vyhlášení třetí veřejné soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

26. září 2019 366 hor

Vyhlášení 17.kola soutěže GA UK

Informace o vyhlášení soutěže GA UK.

18. září 2019 450 hor

Čtvrtá výzva Výzkumného fondu CELSA

Informace o vyhlášené výzvě na podporu spolupráce mezi výzkumníky institucí zapojených do aliance CELSA.

23. srpen 2019 334 hor

Veřejná soutěž INTER VECTOR

Informace o vyhlášení veřejné soutěže na podporu zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru.

26. červenec 2019 378 hor

Stipendium pro vědkyně - matky

Informace o projektu Nadačního fondu Alzheimer s cílem zlepšit situaci a postavení žen matek v jejich profesním vědeckém životě a umožnit jim skloubit vědeckou kariéru s péčí o děti.

26. červenec 2019 463 hor

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 – 2023

Informace o vyhlášené výzvě na podporu projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

16. květen 2019 398 hor

MPO Inovační vouchery IV výzva

Informace o vyhlášené výzvě na rozvoj komunikace a sdílení know-how a poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

4. únor 2019 687 hor

Vyhlášení 6. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

4. únor 2019 554 hor

VES InterAction - česko-bavorská spolupráce

Informace o vyhlášené soutěži na podporu česko-bavorské výzkumné spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu.

1. únor 2019 649 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém