Aktuality

Veřejná soutěž programu INTER-TRANSFER

Informace o vyhlášené veřejné soutěži programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

2. srpen 2018 39 hor

Vyhlášení výzvy ERA Chairs 2019

Informace o výzvě na podporu zvýšení excelence ve vědě a výzkumu v programu H2020.

27. červenec 2018 54 hor

Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními technologickými a inovačními agenturami.

9. červenec 2018 63 kri

Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2019 (CRP)

MŠMT vyhlásilo Centralizovaný rozvojový program pro VVŠ pro rok 2019 (CRP)

Je vyhlášen pouze jeden tematický program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 8. 2018 

4. červenec 2018 86 kri

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020

MŠMT vyhlásilo „Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020“.

Institucionální plán (IP) 2019 - 2020
Limit finančních prostředků IP pro LF UK v Plzni činí 3.920 tisíc Kč/rok 2019.

Zaslání vyplněných formulářů  na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 8. 2018.

4. červenec 2018 113 kri

H2020 Info Den Zdraví

Pozvánka na informační den v oblasti Zdraví v Technologickém centru AVČR.

6. červen 2018 108 hor

Jihočeské podnikatelské vouchery

Informace o vyhlášení výzvy 2018.

25. květen 2018 126 hor

Vyhlášení veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019 -2022

Informace o vyhlášené soutěži na podporu aplikovaného výzkumu.

16. květen 2018 155 hor

TA ČR 2.veřejná soutěž programu ÉTA

Informace o vyhlášené soutěži na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

14. květen 2018 144 hor

Výzva pro společné česko-francouzské projekty Mobility 2019-2020

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobilit.

3. duben 2018 135 hor

Výzva pro společné česko-německé výzkumné projekty

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobilit.

3. duben 2018 135 hor

Výzva IMI 14 v rámci programu H2020.

Informace o nové výzvě pro oblast zdraví v programu H2020.

19. březen 2018 147 hor

Mobility Česko-Rakousko

Informace o vyhlášené výzvě na podporu vědecko výzkumných projektů mezi Českem a Rakouskem

16. březen 2018 170 hor

Veřejná soutěž INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION USA

Informace o vyhlášené soutěži pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

8. březen 2018 168 hor

4.veřejná soutěž EPSILON

Informace o vyhlášené veřejné soutěži na podporu aplikovaného výzkumu.

2. březen 2018 207 hor

Česko-ukrajinské výzkumné projekty s dobou řešení 2019-2020

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobility.

2. březen 2018 441 hor

XXXIX. Imunoanalytické dny

Informace o mezinárodní konferenci 11. - 13. března 2018.

2. březen 2018 194 hor

Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR

Informace o 3 nových soutežích na podporu mezinárodních projektů.

27. únor 2018 268 hor

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 293 kri

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1294 okri

JIC voucher

23. březen 2015 2505 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1850 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 1893 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2391 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1490 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2268 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2762 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 3051 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kardiologické kliniky LFP UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent Kardiologické kliniky LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém