Aktuality

TA ČR - 1. veřejná soutěž Programu TREND

Informace o vyhlášené výzvě na podoru výzkumu a experimentálního vývoje.

23. květen 2019 26 hor

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2020 – 2023

Informace o vyhlášené výzvě na podporu projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

16. květen 2019 100 hor

Online seminář Writing an effective grant application

Informace o bezplatném webináři zaměřeném na efektivní psaní projektovách návrhů.

26. duben 2019 135 hor

Česko-polské výzkumné projekty

Informace o vyhlášené výzvě na podporu česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020 - 2021.

24. duben 2019 144 hor

Česko-německé výzkumné projekty

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021

2. duben 2019 220 hor

Program INTER ACTION - Indie

Informace o vyhlášené výzvě na podporu meinárodní spolupráce ve výzkumu a  vývoji.

1. duben 2019 219 hor

Infoden Bio-based Industries JU 2019

Informace o plánovaném infodni organizovaném TC AV ČR.

25. březen 2019 208 hor

Call for applications: 15 vacancies for early career researchers

Clinical, basic and translational research topics in the area of peritoneal dialysis and cardiovascular disease (MSCA ITN)

19. březen 2019 238 hor

Školení zaměřené na MSCA Actions a ERC

Informace o připravovaných vzdělávacích aktivitách v roce 2019.

25. březen 2019 258 hor

STARS@UNIPD call

STARS Starting Grants (STARS-StG) are designed to fund promising PIs who have been awarded their first doctoral degree within a minimum of 2 and a maximum of 7 years (prior to 30 November 2018) and are about to establish their own research team and/or starting their own independent research.

19. březen 2019 255 hor

Česko-francouzské výzkumné projekty

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

5. březen 2019 314 hor

Česko-rakouské výzkumné projekty

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2020-2021

5. březen 2019 318 hor

Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž EXPRO.

Grantová agentura České republiky  vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.

26. únor 2019 370 kri

Grantová agentura České republiky vyhlásila nové veřejné soutěže

Grantová agentura České republiky  vyhlásila nové veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s počátkem řešení v roce 2020:

1) standardní projekty 
2) juniorské projekty 
3) mezinárodní (bilaterální) projekty 

26. únor 2019 354 kri

Program Inter excellence USA - poprogram INTER-ACTION LTAUSA19

Do této soutěže budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.

23. únor 2019 387 kri

Výzva fondů EHP

Informace o vyhlášené výzvě předkládání návrhů pro projekty institucionální spolupráce, projektů mobilit a projektů odborného vzdělávání.

8. únor 2019 368 hor

Vyhlášení výzvy Aliance 4EU+

Informace o vyhlášené výzvě pro poskytování finanční podpory projektům v rámci konsorcia 4EU+.

8. únor 2019 413 hor

MPO Inovační vouchery IV výzva

Informace o vyhlášené výzvě na rozvoj komunikace a sdílení know-how a poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

4. únor 2019 391 hor

Vyhlášení 6. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

4. únor 2019 335 hor

VES InterAction - česko-bavorská spolupráce

Informace o vyhlášené soutěži na podporu česko-bavorské výzkumné spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu.

1. únor 2019 389 hor

Vyhlášení 4. kola soutěže PRIMUS

Informace o vyhlášené soutěži na podporu vědeckých pracovníků (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě.

24. leden 2019 383 hor

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Informace o vyhlášené  výzvě na podporu bilaterálních rakousko českých projektů základního výzkumu.

24. leden 2019 348 hor

Výzva Iniciativy společného programování Antimikrobiální rezistence

Informace o vyhlášené výzvě iniciativy Společného programování „Antimikrobiální rezistence“ (JPIAMR) 

17. prosinec 2018 310 hor

Avizo výzvy EJP - Rare diseases

Informace o plánované výzvě na podporu výzkumu vzácných onemocnění.

17. prosinec 2018 279 hor

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Informace o výzvě  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu projeků spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro rok 2019.

14. prosinec 2018 338 hor

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 510 kri

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1578 okri

JIC voucher

23. březen 2015 2772 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 2063 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 2172 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2614 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1806 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2540 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 3077 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 3344 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém