Aktuality

Inovační vouchery III. výzva z OP PIK

Informace o vyhlášené výzvě v programu Inovační vouchery Operačního programu OP PIK.

17. leden 2018 39 hor

Výzvy H2020 v roce 2018 se zaměřením na oblast zdraví

Informace o otevřených výzvách pro podávání projektů v oblasti zdraví.

9. leden 2018 55 hor

5. kolo interní soutěže GAMA UK

Podrobné informace o vyhlášení interní soutěže GAMA UK na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

24. listopad 2017 106 hor

TAČR - Vyhlášení veřejné soutěže programu THÉTA

Informace o programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

14. listopad 2017 78 hor

Výzvy H2020 v oblasti zdraví v roce 2018

Informace o harmonogramu výzev programu na rok 2018.

6. listopad 2017 100 hor

INTER-EXCELLENCE podprogram INTER-COST

Informace o předpokládaném datu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

17. říjen 2017 114 hor

Vyhlášení 15. kola GA UK

Informace o vyhlášené soutěži.

15. září 2017 238 hor

Harmonogram výzvy CELSA pro rok 2018

Informace o připravované výzvě v rámci fondu CELSA.

14. září 2017 139 hor

European Health Innovation Event

Informace o networkingové akci KU Leuven.

14. září 2017 121 hor

Plzeňské podnikatelské vouchery 2017–18

Informace o vyhlášené výzvě v programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti.

31. srpen 2017 226 hor

Jihočeské podnikatelské vouchery

Informace o vyhlášení výzvy na podporu spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací z celé ČR.

24. srpen 2017 161 hor

Dvanáctá výzva iniciativy IMI2

Informace o vyhlášené výzvě, která podporuje oblasti, které jsou skutečně naléhavé - aktuálně jde například o výzkum Alzheimerovy choroby.

22. srpen 2017 151 hor

TA ČR vyhlásila 1.veřejnou soutěž programu ÉTA

Informace o programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

16. srpen 2017 153 hor

Nadační fond Neuron na podporu vědy Expedice Neuron

Informace o vyhlášení dalšího ročníku projektu.

16. srpen 2017 158 hor

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1015 okri

E-learningový kurz Mediální techniky

V rámci projektu Popularizace vědy máme k dispozici elektronický interaktivní kurz "Mediální techniky", který rozebírá nejdůležitější témata stejnojmenného a velmi úspěšného prezenčního kurzu.

20. květen 2015 2597 hor

JIC voucher

23. březen 2015 2145 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1578 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 1616 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2044 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 993 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 1957 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2346 hor

IGA MZ

19. červen 2014 2992 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 2653 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Šiklův ústav patologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

16. leden 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém