Aktuality

Výzva IMI 14 v rámci programu H2020.

Informace o nové výzvě pro oblast zdraví v programu H2020.

19. březen 2018 26 hor

Mobility Česko-Rakousko

Informace o vyhlášené výzvě na podporu vědecko výzkumných projektů mezi Českem a Rakouskem

16. březen 2018 56 hor

Veřejná soutěž INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION USA

Informace o vyhlášené soutěži pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

8. březen 2018 47 hor

4.veřejná soutěž EPSILON

Informace o vyhlášené veřejné soutěži na podporu aplikovaného výzkumu.

2. březen 2018 79 hor

Česko-ukrajinské výzkumné projekty s dobou řešení 2019-2020

Informace o vyhlášené výzvě na podporu mobility.

2. březen 2018 261 hor

XXXIX. Imunoanalytické dny

Informace o mezinárodní konferenci 11. - 13. března 2018.

2. březen 2018 70 hor

Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR

Informace o 3 nových soutežích na podporu mezinárodních projektů.

27. únor 2018 145 hor

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

22. únor 2018 149 kri

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Informace k dotačnímu titulu Rakouské agentury pro vědu FWF a GA ČR.

12. únor 2018 105 hor

Česko-bavorské projekty 2018

Informace o podpoře projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem.

5. únor 2018 104 hor

Inovační vouchery III. výzva z OP PIK

Informace o vyhlášené výzvě v programu Inovační vouchery Operačního programu OP PIK.

17. leden 2018 118 hor

Výzvy H2020 v roce 2018 se zaměřením na oblast zdraví

Informace o otevřených výzvách pro podávání projektů v oblasti zdraví.

9. leden 2018 122 hor

5. kolo interní soutěže GAMA UK

Podrobné informace o vyhlášení interní soutěže GAMA UK na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

24. listopad 2017 172 hor

TAČR - Vyhlášení veřejné soutěže programu THÉTA

Informace o programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

14. listopad 2017 163 hor

Výzvy H2020 v oblasti zdraví v roce 2018

Informace o harmonogramu výzev programu na rok 2018.

6. listopad 2017 171 hor

INTER-EXCELLENCE podprogram INTER-COST

Informace o předpokládaném datu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

17. říjen 2017 185 hor

Vyhlášení 14. kola GA UK

Informace o vyhlášení 14. kola GA UK v Praze.

18. září 2015 1101 okri

E-learningový kurz Mediální techniky

V rámci projektu Popularizace vědy máme k dispozici elektronický interaktivní kurz "Mediální techniky", který rozebírá nejdůležitější témata stejnojmenného a velmi úspěšného prezenčního kurzu.

20. květen 2015 2771 hor

JIC voucher

23. březen 2015 2274 hor

Konference Industry Meets Academia

18. březen 2015 1687 hor

Infoday HORIZONT2020

10. únor 2015 1701 hor

2. kolo interní soutěže GAMA

12. leden 2015 2161 hor

Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07

Informace o Česko-slovenském kontaktním semináři, který vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia CZ07.

4. srpen 2014 1179 hor

Horizont 2020 - nabídka spolupráce v projektu

Španělská univerzita Rovira i Virgili hledá partnery pro svůj projekt se zaměřením na výzkum rovnosti pohlaví.

22. červenec 2014 2062 hor

Informační schůzka IGA MZ

26. červen 2014 2490 hor

IGA MZ

19. červen 2014 3137 hor

OP VVV - mapování zájmu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (v gesci MŠMT) bude v letech 2014-2020 nástrojem pro poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU. Bude v něm mj. kladen důraz na spojení požadavků fakult do celouniverzitních projektů. Odbor strategického rozvoje UK proto provádí průzkum zájmu na fakultách. 

7. květen 2014 2793 hor

Rychlé odkazy

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém