Vyhlášené výzvy

Grantové programy Česko-Bavorské Vysokoškolské agentury (BTHA)

Informace o vyhlášených výzvách na podporu spolupráce s bavorskými partnery.

26. leden 2022 64 hor

TA ČR Národní centra kompetence

Informace o vyhlášené soutěži na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

18. leden 2022 149 hor

GA ČR - Výzva pro podávání slovinsko-českých projektů

Informace o výzvě pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency.

11. leden 2022 145 hor

7. kolo soutěže PRIMUS

Informace o vyhlášené soutěži UK.

6. leden 2022 169 hor

GA ČR - Výzva pro podávání lucembursko-českých projektů

Informace o vyhlášené výzvě na podporu projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

21. prosinec 2021 186 hor

EU4Health - 2.vlna výzev

Informace o 2.vlně výzev k předkládání Žádostí o podporu v rámci programu EU4Health.

13. prosinec 2021 180 hor

Vyhlášení 4EU+ minigrantů na rok 2022

Informace o čtvrtém ročníku minigrantů na podporu spolupráce v rámci aliance 4EU+.

13. prosinec 2021 227 hor

TA ČR - výzva CHIST ERA Call 2021

Informace o výzvě na podporu výzkumných projektů z oblasti informačních a komunikačních věd a technologií.

15. listopad 2021 317 hor

Vyhlášení veřejné soutěže Bilaterálních projektů ČR-Bavorsko

Informace o vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUABA22 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-BAVORSKO)

11. listopad 2021 268 hor

INTER-EXCELLENCE II, INTER-ACTION – LUASK22 (bilaterální projekty ČR-SR)

Informace o výzvě k podávání projektů na podporu bilaterální spolupráce ČR-SR.

26. říjen 2021 317 hor

EHA Research Grants

Informace o vyhlášené výzvě na předkládání projektů Evropské Hematologické asociaci.

26. říjen 2021 314 hor

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže MZ: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 11. 10. 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026, konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR 

19. říjen 2021 329 kri

GA ČR - výzva pro podání česko-polských projektů na principu hodnocení LA

Informace o vyhlášené výzvě na podporu projektů ve spolupráci polskou agenturou National Science Centre (NCN). 

20. září 2021 330 hor

Vyhlášení 19. kola GA UK

Informace o vyhlášené soutěži.

10. září 2021 521 hor

GA ČR Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency - National Science Foundation

Informace o výzvě pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

8. září 2021 340 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém