Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 4606 hor

OP VVV

28. listopad 2014 3323 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2247 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 2677 hor

OP PIK

2. březen 2015 2922 hor

AZV ČR

31. březen 2014 4918 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 2122 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 1506 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 2576 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 2573 hor

ERC

11. listopad 2014 2463 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 2108 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 3346 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 587 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Ústav histologie a embryologie

                          OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   [...]

11. prosinec 2017 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny LF UK

Dne 10.10.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní [...]

4. prosinec 2017

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Dne 2.11.2017 proběhlo výběrové řízení na pozici Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového [...]

4. prosinec 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém