Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 5569 hor

OP VVV

28. listopad 2014 4203 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2812 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 3357 hor

OP PIK

2. březen 2015 3917 hor

AZV ČR

31. březen 2014 6123 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 2869 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 1998 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 3142 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 3179 hor

ERC

11. listopad 2014 3041 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 2875 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 4233 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 1106 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém