Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 4390 hor

OP VVV

28. listopad 2014 3090 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2131 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 2537 hor

OP PIK

2. březen 2015 2700 hor

AZV ČR

31. březen 2014 4701 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 1954 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 1406 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 2460 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 2447 hor

ERC

11. listopad 2014 2318 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 1974 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 3160 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 492 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Odborný asistent - Ústav histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

4. říjen 2017 1

Výběrová řízení
Vyběrové řízení Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. září 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy v Praze

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni