Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 4968 hor

OP VVV

28. listopad 2014 3687 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2423 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 2916 hor

OP PIK

2. březen 2015 3321 hor

AZV ČR

31. březen 2014 5458 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 2375 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 1690 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 2761 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 2770 hor

ERC

11. listopad 2014 2655 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 2355 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 3626 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 749 hor

Rychlé odkazy

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém