Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 5131 hor

OP VVV

28. listopad 2014 3830 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2506 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 3027 hor

OP PIK

2. březen 2015 3444 hor

AZV ČR

31. březen 2014 5642 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 2477 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 1750 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 2856 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 2866 hor

ERC

11. listopad 2014 2733 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 2447 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 3759 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 816 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém