Základní informace k dotačním titulům

Přehled projektů výzkumu a vývoje

Přehledné rozdělení projektů VaV dle poskytovatele.

5. červen 2014 4723 hor

OP VVV

28. listopad 2014 3443 hor

OP VK

Programovací období 2007 - 2013 - již nebudou vyhlašovány žádné výzvy!!

12. leden 2015 2305 hor

OP VaVpI

22. červenec 2014 2768 hor

OP PIK

2. březen 2015 3099 hor

AZV ČR

31. březen 2014 5092 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 2224 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 1573 hor

EUROSTARS

11. listopad 2014 2637 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 2640 hor

ERC

11. listopad 2014 2529 hor

Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

18. prosinec 2014 2191 hor

Norské fondy a fondy EHP

16. červen 2014 3439 hor

Výzkumný fond CELSA

2. únor 2017 638 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Šiklův ústav patologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

16. leden 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém