Zájmové programy

Teoretické základy všeobecného lékařství, Teoretické základy zubního lékařství

Program CŽV Teoretické základy všeobecného lékařství a Teoretické základy zubního lékařství trvá dva semestry a uskutečňuje se výhradně prezenční formou.

Program CŽV zahrnuje s výjimkou volitelných předmětů, pokud jsou ve studijním plánu obsaženy, předměty totožné se studijním plánem akreditovaného magisterského studijního programu.

27. srpen 2014 5470 tyk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/426747/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 15. prosince [...]

16. leden 2021

Akademický senát
VŘ - Asistent, Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 12. 01. 2021 Č. j.: UKLFP/8041/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

12. leden 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém