Klub aktivního stáří

Celoživotní vzdělávání seniorů na LF UK v Plzni.

zaměřeno  zájmově - 2 semestrální studium

Klub aktivního stáří - Pozor změna

Přednášky pro Klubu aktivního stáří budou začínat v roce 2021/22 již od 11,30 hod. První přednáška proběhne 19.10.2021 ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu. Program níže.

6. září 2021 248 dvomi

Informace pro posluchače U3V, A3V a KAS Lékařské fakulty UK v Plzni

V letošním akademickém roce 2020/21 začala výuka seniorů na Lékařské fakultě v Plzni poněkud netradičním způsobem. Posluchači Univerzity třetího věku, Akademie třetího věku a Klubu aktivního stáří si museli zvyknout na distanční vzdělávání formou online prezentací či CD. Všichni přihlášení ale budou pokračovat v prezenčním studiu, jakmile nám to epidemiologická situace dovolí. O své přednášky nepřijdou, i kdybychom měli výuku prodloužit do letních měsíců.

Přejeme všem našim seniorským studentům do roku 2021 vše dobré, hodně zdraví, štěstí, lásky a dobrých přátel. S tradičním univerzitním přáním - quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit, tedy nechť je vám vaše studium k dobru, štěstí, blahu a zdaru, se s vámi těšíme na setkání na Šafránku.

11. prosinec 2020 581 dvomi

Program Klubu aktivního stáří 2020/2021

Přednášky se konají v úterý od 12:30 hodin ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě v Plzni, alej Svobody 31. Informace na Ústavu sociálního a posudkového lékařství LFP, paní Vanda Stříbrná, tel. 377 593 540, mail: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz.

4. srpen 2020 657 dvomi

Klub aktivního stáří - program 2019/2020

Přednášky se konají vždy v úterý od 12:30 hodin ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě v Plzni, alej Svobody 31.

Informace na Ústavu sociálního a posudkového lékařství LFP, paní Vanda Stříbrná, tel. 377 593 540.

25. duben 2018 1783 dvomi

Úřední hodiny U3V, A3V a Klubu aktivního stáří

Ústav sociálního lékařství, Šafránkův pavilon

úterý 10:00 - 14:00 hodin,

případně objednat telefonicky na tel. čísle 377593540 nebo mailem: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz

4. srpen 2015 2461 lkor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Klinika anesteziologie, resuscitace a int. med. - Zástupce přednosty pro vých. a věd. činnost

V Plzni dne 16. 11. 2021  UKLFP/476349/2021-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

16. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém