Atestační zkoušky

Důležité informace k vyplňování přihlášky k atestační zkoušce

Upozornění: pokud nebudou záznamy o praxi, razítka a podpisy školitelů čitelné, nebude praxe započítána do specializačního vzdělávání.

V případě, že nebude praxe v přihlášce uvedena chronologicky a kompletní, bude přihláška vrácena k doplnění.

1. březen 2018 289 tyk

Termíny AZ, termíny odevzdání přihlášek k atestačním zkouškám pořádaným LF UK v Plzni v roce 2018

Termíny a místa všech atestačních zkoušek pro rok 2018 v připojené tabulce.

Podrobné informace k jednotlivým atestačním zkouškám konaným v Plzni jsou zveřejněny níže.

Přihlášku k AZ je nutné vyplnit elektronicky na: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE

a zaslat se všemi náležitostmi na LF UK v Plzni nejpozději do termínů uvedených níže. V případě, že nemáte splněny všechny podmínky vzdělávacího programu, je přesto povinnost zaslat přihlášku včetně kopií všech dokumentů a potvrzení o dokončené praxi/vzdělavací akci je možné zasílat až do 30 dnů před termínem atetační zkoušky.

podzim 2018

anestezilogie a intenzivní medicína: nejpozději do 3. 9. 2018

dětská chirurgie: nejpozději do 6. 9. 2018

dětská neurologie: nejpozději do 13. 8. 2018

geriatrie: nejpozději do 10. 7. 2018

hematologie a transfúzní lékařství: nejpozději do 22. 8. 2018

hygiena a epidemiologie: nejpozději do 11. 7. 2018

kardiochirurgie: nejpozději do 5. 8. 2018

kardiologie: nejpozději do 10. 9. 2018

neurochirurgie: nejpozději do 5. 9. 2018

nukleární medicína: nejpozději do 7. 9. 2018

radiologie a zobrazovací metody: nejpozději do 20. 8. 2018

angiologie: nejpozději do 7. 8. 2018

4. září 2013 5622 pet

Atestační zkouška z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Informace k atestační zkoušce z ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY.

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 3. 9. 2018

termín atestace: 3.- 7. 12. 2018

garant oboru: MUDr. Richard Pradl, Ph.D.

Předatestační test (povinný) organizuje MU v Brně:  19.10.2018

Doporučená literatura, atestační otázky a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
4. květen 2017 716 tyk

Atestační zkouška z oboru geriatrie

Informace k atestační zkoušce z GERIATRIE.

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 10.7. 2018

termín atestace:  10. - 11. 10. 2018 

garat oboru: prim. MUDr. Kateřina Soukupová

Atestační práci: odevzdat nejpozději do 28. 8. 2018 ve dvou vázaných vyhotoveních na adresu: Zdeňka Tykalová, Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání.

Požadavky na atestační práci v příloze.

Informace a atestační otázky v příloze.

Soubory ke stažení:
11. duben 2017 827 tyk

Atestační zkouška z oboru radiologie a zobrazovací metody

Informace k atestační zkoušce z RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍCH METOD

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 20. - 21. 11. 2018

termín atestace:  20. 8. 2018 

garat oboru: Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Atestační otázky a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
26. únor 2018 235 tyk

Atestační zkouška z oboru hygiena a epidemiologie

 Informace k atestační zkoušce z HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 11. 7. 2018

termín atestace:  11. 10. 2018 

garat oboru: prof. MUDr. Pazdiora Petr, CSc.

Vypracovanou písemnou práci na téma vybrané po dohodě se školitelem na pracovišti a po projednání s předsedou specializační oborové rady pro hygienu a epidemiologiive dvou výtiscích a elektronicky zaslat nejpozději do 10. 9. 2018 na adresu: Zdeňka Tykalová, Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání.

Doporučená literatura, atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
9. květen 2017 666 tyk

Atestační zkouška ze základního oboru angiologie

Informace k atestační zkoušce z oboru ANGIOLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 7. 8. 2018

termín atestace:  7. - 8. 11. 2018 

garat oboru: MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D.

termín odevzdání atestační práce/publikace: 7. 9. 2018

Doporučená literatura, atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 1151 tyk

Věstník MZČR 1/2013

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍCH
OBORŮ A CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 928 tyk

Přístup k atestační zkoušce - 30-denní lhůta

Přístup k atestační zkoušce – podmínka a právní výklad ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 188/2009 Sb.

 

Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR si dovolujeme zveřejnit výklad výše zmíněné vyhlášky, ze kterého jednoznačně vyplývá, že všichni uchazeči o atestační zkoušku musejí vše, co jim předepisuje příslušný vzdělávací program, dle kterého k atestační zkoušce přistupují, mít splněno nejpozději 30 dnů před datem atestační zkoušky. Toto nařízení se týká všech povinných předatestačních stáží a kurzů, testů a veškerých předepsaných povinností.

8. prosinec 2014 2698 pet

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém