Atestační zkoušky

Důležité informace k vyplňování přihlášky k atestační zkoušce

Upozornění: pokud nebudou záznamy o praxi, razítka a podpisy školitelů čitelné, nebude praxe započítána do specializačního vzdělávání.

V případě, že nebude praxe v přihlášce uvedena chronologicky a kompletní, bude přihláška vrácena k doplnění.

1. březen 2018 1057 tyk

Termíny AZ, termíny odevzdání přihlášek k atestačním zkouškám pořádaným LF UK v Plzni v roce 2020

Termíny a místa všech atestačních zkoušek pro rok 2020 v připojené tabulce.

Podrobné informace k jednotlivým atestačním zkouškám konaným v Plzni jsou zveřejněny níže.

Přihlášku k AZ je nutné vyplnit elektronicky na: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE

a zaslat se všemi náležitostmi na LF UK v Plzni nejpozději do termínů uvedených níže.

jaro 2020

anesteziologie a intenzivní medicína: nejpozději do 8. 3. 2020

urologie: nejpozději do 28. 2. 2020

ortopedie: nejpozději do 16. 1. 2020

oftalmologie: nejpozději do 2. 3. 2020

revmatologie: nejpozději do 16. 1. 2020

klinická onkologie: nejpozději do 18. 3. 2020

vnitřní lékařství: nejpozději do 20. 2. 2020

pracovní lékařství: nejpozději do 13. 2. 2020

psychiatrie: nejpozději do 11. 2. 2020

podzim 2020

patologie: nejpozději do 7. 9. 2020

lékařská mikrobiologie: nejpozději do 27. 8. 2020

chirurgie: nejpozději do 2. 8. 2020

gastroenterologie: nejpozději do 19. 8. 2020

radiologie a zobrazovací metody: nejpozději do 4. 8. 2020

angiologie: nejpozději do 24. 8. 2020

 

Soubory ke stažení:
4. září 2013 6804 pet

Atestační zkouška z oboru VNITNŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Informace k atestační zkoušce z VNITNŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

termín atestace:  20. - 24. 4. 2020 

garat oboru: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Vypracovaná písemná práce na téma zadané školitelem – téma zaslat ke schválení garantem oboru vnitřní lékařství nejpozději do 4. 3. 2020 na adresu: Zdeňka Tykalová, Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání - zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz . Samotnou práci potom odevzdat nejpozději do 20. 3. 2018 ve dvou vyhotoveních též na adresu: Zdeňka Tykalová, Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání.

Atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech. 

17. leden 2020 272 tyk

Atestační zkouška z oboru ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Informace k atestační zkoušce z ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 16.1.2020

termín atestace:  16. - 17.4.2020

garant oboru: doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Informace a atestační otázky v příloze.

20. červenec 2018 625 tyk

Atestační zkouška z oboru REVMATOLOGIE

Informace k atestační zkoušce z REVMATOLOGIE

termín atestace:  16. - 17. 4. 2020 

garat oboru: prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.

Atestační písemnou práci nutno předložit ve dvou vyhotoveních a elektronicky nejpozději měsíc před termínem atestační zkoušky na Oddělení specializačního vzdělávání UK LFP, paní Tykalová. 

Atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech. 

17. leden 2020 285 tyk

Atestační zkouška z oboru PSYCHIATRIE

Informace k atestační zkoušce z PSYCHIATRIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 11.2.2020

termín atestace:  11. - 15.5.2020

garant oboru: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Informace a atestační otázky v příloze.

14. leden 2020 529 mas

Atestační zkouška z UROLOGIE

Informace k atestační zkoušce z UROLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 28.2.2020

termín atestace:  28. -29.5. 2020 

garant oboru: prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

Atestační písemnou práci nutno předložit ve dvou vyhotoveních a elektronicky nejpozději měsíc před termínem atestační zkoušky na Oddělení specializačního vzdělávání UK LFP, paní Mašková. 

Atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech. 

28. leden 2020 276 mas

Atestační zkouška z oboru OFTALMOLOGIE

Informace k atestační zkoušce z OFTALMOLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 2.3.2020

termín atestace:  1. - 3.6.2020

garant oboru: MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.

Atestační písemnou práci nutno předložit ve dvou vyhotoveních a elektronicky nejpozději 3 měsíce před termínem atestační zkoušky na Oddělení specializačního vzdělávání UK LFP, paní Mašková. 

Předatestační test se koná 21.2., 13.3., 3.4.2020 na IPVZ.

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/hledani-vzdelavaci-akce/vysledky-hledani

Atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech. 

17. leden 2020 160 mas

Přístup k atestační zkoušce - 30-denní lhůta

Přístup k atestační zkoušce – podmínka a právní výklad ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 188/2009 Sb.

Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR si dovolujeme zveřejnit výklad výše zmíněné vyhlášky, ze kterého jednoznačně vyplývá, že všichni uchazeči o atestační zkoušku musejí vše, co jim předepisuje příslušný vzdělávací program, dle kterého k atestační zkoušce přistupují, mít splněno nejpozději 30 dnů před datem atestační zkoušky. Toto nařízení se týká všech povinných předatestačních stáží a kurzů, testů a veškerých předepsaných povinností.

8. prosinec 2014 3548 pet

Věstník MZČR 1/2013

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍCH
OBORŮ A CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 1567 tyk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

V Plzni dne/ In Pilsen on:  5. 3. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95634/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Docent - Centrální laboratoř pro imunoanalýzu

V Plzni dne/ In Pilsen on: 05. 03. 2020 Reg. Nr. UKLFP/95626/2020 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. březen 2020 1

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém