Atestační zkoušky

Důležité informace k vyplňování přihlášky k atestační zkoušce

Upozornění: pokud nebudou záznamy o praxi, razítka a podpisy školitelů čitelné, nebude praxe započítána do specializačního vzdělávání.

V případě, že nebude praxe v přihlášce uvedena chronologicky a kompletní, bude přihláška vrácena k doplnění.

1. březen 2018 182 tyk

Atestační zkouška z oboru endokrinologie a diabeteologie

Informace k atestační zkoušce z ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 14. 2. 2018

termín atestace:  14. - 16. 5. 2018 

garat oboru: Prof. MUDr. Rušavý Zdeněk, Ph.D.

Předatestační kurzy se konají na LF UK v Plzni v termínech:

endokrinologie: 29.1. - 2. 2. 2018

diabetologie: 5. - 9. 2. 2018

Přihlášky na kurz v sekci vzdělávací akce.

Doporučená literatura, atestační otázky a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
16. únor 2017 607 tyk

Atestační zkouška z oboru cévní chirurgie

Informace k atestační zkoušce z CÉVNÍ CHIRURGIE.

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 21. 2. 2018

termín atestace: 21. 5. 2018

garant oboru: Doc. MUDr. Čertík Bohuslav, Ph.D.

Doporučená literatura, atestační otázky a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
4. květen 2017 608 tyk

Atestační zkouška z oboru pneumologie a ftizeologie

Informace k atestační zkoušce z PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE.

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 14.2. 2018

termín atestace:  14. - 16. 5. 2018 

garat oboru: Prof. MUDr. Pešek Miloš, CSc.

Předatestační kurz se koná v termínu 12. 3. - 23. 3. 2018 na 1. LF UK

Kurz je pro jarní i podzimní termín atestačních zkoušek.

Požadavky na atestační práci v příloze.

 

Soubory ke stažení:
11. duben 2017 727 tyk

Atestační zkouška z oboru vnitřní lékařství

Informace k atestační zkoušce z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 4. 3. 2018

termín atestace:  4. - 8. 6. 2018 

garat oboru: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Předatestační kurzy se konají v termínech:

16.-27.4.2018 LF UP Olomouc

24.9.-5.10.2018 3. LF UK Praha

10.9.-21.9.2018 LF UK Hradec Králové

Doporučená literatura, atestační otázky a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
26. únor 2018 174 tyk

Atestační zkouška z oboru hygiena a epidemiologie

 Informace k atestační zkoušce z HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 28 2. 2018

termín atestace:  31. 5. 2018 

garat oboru: prof. MUDr. Pazdiora Petr, CSc.

Předatestační kurz se koná na LF UK v Plzni v termínu: 26. 2. - 2. 3. 2018

Přihlášky na kurz v sekci vzdělávací akce.

Doporučená literatura, atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
9. květen 2017 565 tyk

Atestační zkouška z oboru lékařská genetika

 Informace k atestační zkoušce z LÉKAŘSKÉ GENETIKY

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 28 2. 2018

termín atestace:  31. 5. 2018 

garat oboru: MUDr. Šubrt Ivan Ph.D.

Doporučená literatura, atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
15. květen 2017 713 tyk

Atestační zkouška ze základního oboru traumatologie

Informace k atestační zkoušce z TRAUMATOLOGIE 2018.

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 8.3.2018

garant oboru doc. MUDr. Pavelka Tomáš, Ph.D.

Předatestační kurz se koná na LF UK v Plzni v termínu 3. - 12. 4. 2018.

Přihlášky a program kurzu v sekci ,,vzdělávací akce"

Doporučená literatura, atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
15. květen 2017 755 tyk

Atestační zkouška ze základního oboru angiologie

Informace k atestační zkoušce z oboru ANGIOLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 28 2. 2018

termín atestace:  29. 30. 5. 2018 

garat oboru: MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D.

předatestační kurz: 3. - 6. 4. 2018 - II. interní klinika VFN Praha

termín odevzdání atestační práce/publikace: 29. 3. 2018

Doporučená literatura, atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 1016 tyk

Věstník MZČR 1/2013

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍCH
OBORŮ A CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 855 tyk

Termíny AZ, termíny odevzdání přihlášek k atestačním zkouškám pořádaným LF UK v Plzni v roce 2018

Termíny a místa všech atestačních zkoušek pro rok 2018 v připojené tabulce.

Podrobné informace k jednotlivým atestačním zkouškám konaným v Plzni jsou zveřejněny níže.

Přihlášku k AZ je nutné vyplnit elektronicky na: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE

a zaslat se všemi náležitostmi na LF UK v Plzni nejpozději do termínů uvedených níže. V případě, že nemáte splněny všechny podmínky vzdělávacího programu, je přesto povinnost zaslat přihlášku včetně kopií všech dokumentů a potvrzení o dokončené praxi/vzdělavací akci je možné zasílat až do 30 dnů před termínem atetační zkoušky.

jaro 2018 

cévní chirurgie: nejpozději do 21. 2. 2018 

endokrinologie a diabetologie: nejpozději do 14. 2. 2018 

hygiena a epidemiologie: nejpozději do 28. 2. 2018

lékařská genetika: nejpozději do 28. 2. 2018

pneumologie a ftizeologie: nejpozději do 14. 2. 2018

vnitřní lékařství: nejpozději do 4. 3. 2018

angiologie: nejpozději do 28. 2. 2018

traumatologie: nejpozději do 8. 3. 2018

podzim 2018

anestezilogie a intenzivní medicína: nejpozději do 3. 9. 2018

dětská chirurgie: nejpozději do 6. 9. 2018

dětská neurologie: nejpozději do 13. 8. 2018

geriatrie: nejpozději do 10. 7. 2018

hematologie a transfúzní lékařství: nejpozději do 22. 8. 2018

hygiena a epidemiologie: nejpozději do 11. 8. 2018

kardiochirurgie: nejpozději do 5. 8. 2018

kardiologie: nejpozději do 10. 9. 2018

neurochirurgie: nejpozději do 5. 9. 2018

nukleární medicína: nejpozději do 7. 9. 2018

radiologie a zobrazovací metody: nejpozději do 20. 8. 2018

angiologie: nejpozději do 7. 8. 2018

4. září 2013 5522 pet

Termíny atestací pro rok 2018

Termíny a místa atestačních zkoušek pro rok 2018.

Soubory ke stažení:
11. prosinec 2017 720 tyk

Přístup k atestační zkoušce - 30-denní lhůta

Přístup k atestační zkoušce – podmínka a právní výklad ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 188/2009 Sb.

 

Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR si dovolujeme zveřejnit výklad výše zmíněné vyhlášky, ze kterého jednoznačně vyplývá, že všichni uchazeči o atestační zkoušku musejí vše, co jim předepisuje příslušný vzdělávací program, dle kterého k atestační zkoušce přistupují, mít splněno nejpozději 30 dnů před datem atestační zkoušky. Toto nařízení se týká všech povinných předatestačních stáží a kurzů, testů a veškerých předepsaných povinností.

8. prosinec 2014 2599 pet

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém