Atestační zkoušky

Důležité informace k vyplňování přihlášky k atestační zkoušce

Upozornění: pokud nebudou záznamy o praxi, razítka a podpisy školitelů čitelné, nebude praxe započítána do specializačního vzdělávání.

V případě, že nebude praxe v přihlášce uvedena chronologicky a kompletní, bude přihláška vrácena k doplnění.

1. březen 2018 1276 tyk

Termíny AZ, termíny odevzdání přihlášek k atestačním zkouškám pořádaným LF UK v Plzni v roce 2020

Termíny a místa všech atestačních zkoušek pro rok 2020 v připojené tabulce.

Podrobné informace k jednotlivým atestačním zkouškám konaným v Plzni jsou zveřejněny níže.

Přihlášku k AZ je nutné vyplnit elektronicky na: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE

a zaslat se všemi náležitostmi na LF UK v Plzni nejpozději do termínů uvedených níže.

jaro 2020

anesteziologie a intenzivní medicína: nejpozději do 8. 3. 2020

urologie: nejpozději do 28. 2. 2020

ortopedie: nejpozději do 16. 1. 2020

oftalmologie: nejpozději do 2. 3. 2020

revmatologie: nejpozději do 16. 1. 2020

klinická onkologie: nejpozději do 18. 3. 2020

vnitřní lékařství: nejpozději do 20. 2. 2020

pracovní lékařství: nejpozději do 13. 2. 2020

psychiatrie: nejpozději do 11. 2. 2020

podzim 2020

patologie: nejpozději do 7. 9. 2020

lékařská mikrobiologie: nejpozději do 27. 8. 2020

chirurgie: nejpozději do 2. 8. 2020

gastroenterologie: nejpozději do 19. 8. 2020

radiologie a zobrazovací metody: nejpozději do 4. 8. 2020

angiologie: nejpozději do 24. 8. 2020

orální a maxilofaciální chirurgie: nejpozději do 24.6.2009

 

Soubory ke stažení:
4. září 2013 7406 pet

Termíny atestací pro rok 2020, doplněné termíny pro rok 2020

Termíny a místa atestačních zkoušek pro rok 2020 a doplněné termíny pro rok 2020, nahrazení termínů zrušených z důvodu pandemie.

Soubory ke stažení:
11. prosinec 2017 2486 tyk

Atestační zkouška z oboru CHIRURGIE

Informace k atestační zkoušce z CHIRURGIE.

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 2. 8. 2020

termín atestace:  2. 11. 2020

garat oboru: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Atestační otázky a informace k atestaci v přiložených souborech.

Soubory ke stažení:
20. červenec 2018 792 tyk

Atestační zkouška z oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Informace k atestační zkoušce z RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍCH METOD

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 04.08.2020

termín atestace:  04.11.2020 - 05.11.2020

garat oboru: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Atestační otázky a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
26. únor 2018 1255 tyk

Atestační zkouška z oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Informace k atestační zkoušce z oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 27. 8. 2020

termín atestace:  27. 11. 2020 

garant oboru: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.

Atestační otázky a informace k AZ v připojených souborech.  

 

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 2881 tyk

Atestační zkouška z oboru GASTROENTEROLOGIE

Informace k atestační zkoušce z GASTROENTEROLOGIE.

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 19.8.2020

termín atestace:  19. - 20. 11. 2020

garat oboru: MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.

předatetstační kurz se pořádá na 2.LF v Motole v termínu 12.-16.10. 2020

atestační otázky a informace v připojených souborech

Soubory ke stažení:
20. červenec 2018 1055 tyk

Atestační zkouška z ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE

Informace k atestační zkoušce z ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE

termín atestace:  24.9.2020

garant oboru: MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.

Atestační písemnou práci nutno předložit ve dvou vyhotoveních a elektronicky nejpozději 3 měsíce před termínem atestační zkoušky na Oddělení specializačního vzdělávání UK LFP, paní Mašková. 

30. červen 2020 245 mas

Atestační zkouška z ANGIOLOGIE

Informace k atestační zkoušce z ANGIOLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 24.8.2020

termín atestace:  24.11.2020

garant oboru: MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D.

Atestační písemnou práci nutno předložit ve dvou vyhotoveních a elektronicky nejpozději 3 měsíce před termínem atestační zkoušky na Oddělení specializačního vzdělávání UK LFP, paní Mašková.

Soubory ke stažení:
6. srpen 2020 153 mas

Věstník MZČR 1/2013

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍCH
OBORŮ A CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 1794 tyk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém