Atestační zkoušky

Důležité informace k vyplňování přihlášky k atestační zkoušce

Upozornění: pokud nebudou záznamy o praxi, razítka a podpisy školitelů čitelné, nebude praxe započítána do specializačního vzdělávání.

V případě, že nebude praxe v přihlášce uvedena chronologicky a kompletní, bude přihláška vrácena k doplnění.

1. březen 2018 927 tyk

Termíny AZ, termíny odevzdání přihlášek k atestačním zkouškám pořádaným LF UK v Plzni v roce 2019

Termíny a místa všech atestačních zkoušek pro rok 2019 v připojené tabulce.

Podrobné informace k jednotlivým atestačním zkouškám konaným v Plzni jsou zveřejněny níže.

Přihlášku k AZ je nutné vyplnit elektronicky na: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE

a zaslat se všemi náležitostmi na LF UK v Plzni nejpozději do termínů uvedených níže. V případě, že nemáte splněny všechny podmínky vzdělávacího programu, je přesto povinnost zaslat přihlášku včetně kopií všech dokumentů, potvrzení o dokončené praxi/vzdělavací akci je možné zasílat až do 30 dnů před termínem atetační zkoušky.

 jaro 2019

gynekologie a prorodnictví: nejpozději do 10. 3. 2019

dětská a dorostová psychiatrie: nejpozději do 10. 3. 2019

dermatovenerologie: nejpozději do 21. 2. 2019

podzim 2019

dětské lékařství: nejpozději do 4. 8. 2019

dětská a dorostová psychiatrie: nejpozději do 26. 8. 2019

urgentní medicína: nejpozději do 11. 8. 2019

ORL a chirurgie hlavy a krku: nejpozději do 15. 8. 2019

neurologie: nejpozději do 2. 9. 2019

neurochirurgie: nejpozději do 9. 9. 2019

plastická chirurgie: nejpozději do 12. 9. 2019

4. září 2013 6527 pet

Termíny atestací pro rok 2019

Termíny a místa atestačních zkoušek pro rok 2019.

Soubory ke stažení:
11. prosinec 2017 1810 tyk

Atestační zkouška z oboru neurologie

Informace k atestační zkoušce z NEUROLOGIE

termín atestace:  2. 12.- 6.12. 2019 

garat oboru: MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Atestační písemnou práci z oboru neurologie nutno předložit ve dvou vyhotoveních nejpozději do zahájení předatestačního kurzu na Oddělení specializačního vzdělávání UK LFP, paní Tykalová. 

Specializační předatestační kurz se koná v termínu 30.9.-25.10.2019 na Biomedicínském centru UK LFP. Informace v záložce: Vzdělávací akce.

Složení atestačních komisí v příloze.

Atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech. 

Soubory ke stažení:
15. květen 2017 2053 tyk

Atestační zkouška z oboru plastická chirurgie

Informace k atestační zkoušce z oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 12. 9. 2019

termín atestace:  12. 12. 2019 

garat oboru: MUDr. Vlastimil Bursa

Atestační otázky a informace k AZ v připojených souborech.  

Předatestační kurz se koná v termínu 4.11. - 8.11.2019 na 3. LF UK.

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 2234 tyk

Atestační zkouška z oboru neurochirurgie

Informace k atestační zkoušce z NEUROCHIRURGIE.

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 9.9. 2019

termín atestace:  9. 12. 2019 

garat oboru: doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

Atestační otázky a informace v připojených souborech.

Soubory ke stažení:
20. červenec 2018 621 tyk

Atestační zkouška z oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Informace k atestační zkoušce z OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 15.8.2019

termín atestace:  15.11. 2019 

garat oboru: MUDr. David Slouka Ph.D., MBA 

Požadavky na atestační práci v příloze.

Informace a atestační otázky v příloze.

Soubory ke stažení:
19. červenec 2019 413 mas

Atestační zkouška z oboru dětská a dorostová psychiatrie

Informace k atestační zkoušce z DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 26.8.2019

termín atestace:  25. - 26.11. 2019 

garat oboru: MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D. 

Atestační práci: odevzdat nejpozději do 7.10. 2019 dle pokynů uvedených v příloze na adresu: Iveta Mašková, Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání.

Požadavky na atestační práci v příloze.

Informace a atestační otázky v příloze.

Soubory ke stažení:
11. leden 2019 736 mas

Atestační zkouška ze základního oboru urgentní medicína

Informace k atestační zkoušce ze základního oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 11. 8. 2019

termín atestace:  11. - 13. 11. 2019 

garat oboru: prim. MUDr. Roman Bosman

Povinné vzdělávací aktivity ze VP urgentní medicína 2015 kurz Medicína katastrof a krizová připravenost ve zdravotnictví a specializační kurz Urgentní medicína se budou pořádat pouze na jaře 2019.

Doporučená literatura, atestační otázky a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
9. květen 2017 1499 tyk

Atestační zkouška z oboru pediatrie ( dětské lékařství)

Informace k atestační zkoušce z PEDIATRIE ( DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ)

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 4.8.2019

termín atestace:  4. - 6.11. 2019 

garat oboru: Prof. MUDr. Josef Sýkora Ph.D.

Atestační práci: odevzdat nejpozději do 4.10. 2019 dle pokynů uvedených v příloze na adresu: Iveta Mašková, Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání.

Požadavky na atestační práci v příloze.

Informace a atestační otázky v příloze.

Kurz Základy dětské lékařství se koná od 2.9. do 6.9.2019 na LF OU v Ostravě.

Soubory ke stažení:
19. červenec 2019 599 mas

Přístup k atestační zkoušce - 30-denní lhůta

Přístup k atestační zkoušce – podmínka a právní výklad ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 188/2009 Sb.

 Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR si dovolujeme zveřejnit výklad výše zmíněné vyhlášky, ze kterého jednoznačně vyplývá, že všichni uchazeči o atestační zkoušku musejí vše, co jim předepisuje příslušný vzdělávací program, dle kterého k atestační zkoušce přistupují, mít splněno nejpozději 30 dnů před datem atestační zkoušky. Toto nařízení se týká všech povinných předatestačních stáží a kurzů, testů a veškerých předepsaných povinností.

8. prosinec 2014 3372 pet

Věstník MZČR 1/2013

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍCH
OBORŮ A CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 1426 tyk

Termíny atestací na UK LFP v roce 2019

Soubory ke stažení:
18. prosinec 2018 810 tyk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ docent/Docentka - Ústav biologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

21. listopad 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Urologická klinika

V Plzni dne 26. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/272548/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

26. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém