Atestační zkoušky

Důležité informace k vyplňování přihlášky k atestační zkoušce

Upozornění: pokud nebudou záznamy o praxi, razítka a podpisy školitelů čitelné, nebude praxe započítána do specializačního vzdělávání.

V případě, že nebude praxe v přihlášce uvedena chronologicky a kompletní, bude přihláška vrácena k doplnění.

1. březen 2018 589 tyk

Termíny AZ, termíny odevzdání přihlášek k atestačním zkouškám pořádaným LF UK v Plzni v roce 2019

Termíny a místa všech atestačních zkoušek pro rok 2019 v připojené tabulce.

Podrobné informace k jednotlivým atestačním zkouškám konaným v Plzni jsou zveřejněny níže.

Přihlášku k AZ je nutné vyplnit elektronicky na: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE

a zaslat se všemi náležitostmi na LF UK v Plzni nejpozději do termínů uvedených níže. V případě, že nemáte splněny všechny podmínky vzdělávacího programu, je přesto povinnost zaslat přihlášku včetně kopií všech dokumentů, potvrzení o dokončené praxi/vzdělavací akci je možné zasílat až do 30 dnů před termínem atetační zkoušky.

 jaro 2019

gynekologie a prorodnictví: nejpozději do 10. 3. 2019

dětská a dorostová psychiatrie: nejpozději do 10. 3. 2019

dermatovenerologie: nejpozději do 21. 2. 2019

podzim 2019

dětské lékařství: nejpozději do 4. 8. 2019

dětská a dorostová psychiatrie: nejpozději do 25. 8. 2019

urgentní medicína: nejpozději do 11. 8. 2019

ORL a chirurgie hlavy a krku: nejpozději do 15. 8. 2019

neurologie: nejpozději do 2. 9. 2019

neurochirurgie: nejpozději do 9. 9. 2019

plastická chirurgie: nejpozději do 12. 9. 2019

4. září 2013 5952 pet

Termíny atestací pro rok 2019

Termíny a místa atestačních zkoušek pro rok 2019.

Soubory ke stažení:
11. prosinec 2017 1165 tyk

Atestační zkouška z oboru dermatovenerologie

Informace k atestační zkoušce z DERMATOVENEROLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 21.2. 2019

termín atestace:  21.5. - 23.5. 2019 

garat oboru: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. 

Atestační práci: odevzdat nejpozději do 18. 4. 2019 dle pokynů uvedených v příloze na adresu: Iveta Mašková, Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání.

Předatestační test se bude konat 24.4.2019 na Dermatovenerologické klinice FN Plzeň.

Požadavky na atestační práci v příloze.

Informace, atestační otázky a doporučená literatura v příloze.

Soubory ke stažení:
11. leden 2019 108 mas

Atestační zkouška z oboru gynekologie a porodnictví

Informace k atestační zkoušce z GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 10.3. 2019

termín atestace:  10. 6. - 14. 6. 2019 

garat oboru: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 

Atestační práci: odevzdat nejpozději do 10. 4. 2019 dle pokynů uvedených v příloze na adresu: Zdeňka Tykalová, Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání.

Požadavky na atestační práci v příloze.

Informace a atestační otázky v příloze.

Soubory ke stažení:
11. duben 2017 1191 tyk

Atestační zkouška z oboru dětská a dorostová psychiatrie

Informace k atestační zkoušce z DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 10.3. 2019

termín atestace:  10. 6. - 11. 6. 2019 

garat oboru: MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D. 

Atestační práci: odevzdat nejpozději do 29. 4. 2019 dle pokynů uvedených v příloze na adresu: Iveta Mašková, Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání.

Požadavky na atestační práci v příloze.

Informace a atestační otázky v příloze.

Soubory ke stažení:
11. leden 2019 90 mas

Atestační zkouška ze základního oboru urgentní medicína

Informace k atestační zkoušce ze základního oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 11. 8. 2019

termín atestace:  11. - 13. 11. 2019 

garat oboru: prim. MUDr. Roman Bosman

Povinné vzdělávací aktivity ze VP urgentní medicína 2015 kurz Medicína katastrof a krizová připravenost ve zdravotnictví a specializační kurz Urgentní medicína se budou pořádat pouze na jaře 2019.

Doporučená literatura, atestační otázky a informace k AZ v připojených souborech.  

Soubory ke stažení:
9. květen 2017 931 tyk

Atestační zkouška z oboru neurologie

Informace k atestační zkoušce z NEUROLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 2. 9. 2019

termín atestace:  2. 12.- 6.12. 2019 

garat oboru: MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Atestační písemnou práci z oboru neurologie nutno předložit ve dvou vyhotoveních nejpozději 30 dnů před konáním atestační zkoušky na Oddělení specializačního vzdělávání UK LFP, paní Tykalová. 

Specializační předatestační kurz se koná v termínu 30.9.-25.10.2019 na Biomedicínském centru UK LFP. Informace v záložce: Vzdělávací akce.

Atestační otázky, požadavky na atestační práci a informace k AZ v připojených souborech. 

Soubory ke stažení:
15. květen 2017 1186 tyk

Přístup k atestační zkoušce - 30-denní lhůta

Přístup k atestační zkoušce – podmínka a právní výklad ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 188/2009 Sb.

 Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR si dovolujeme zveřejnit výklad výše zmíněné vyhlášky, ze kterého jednoznačně vyplývá, že všichni uchazeči o atestační zkoušku musejí vše, co jim předepisuje příslušný vzdělávací program, dle kterého k atestační zkoušce přistupují, mít splněno nejpozději 30 dnů před datem atestační zkoušky. Toto nařízení se týká všech povinných předatestačních stáží a kurzů, testů a veškerých předepsaných povinností.

8. prosinec 2014 2954 pet

Věstník MZČR 1/2013

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍCH
OBORŮ A CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 1115 tyk

Termíny atestací na UK LFP v roce 2019

Soubory ke stažení:
18. prosinec 2018 275 tyk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent/Odborný asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni.

V Plzni dne 12.2.2019   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 29.1.2019 se [...]

14. únor 2019

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Docent CRLA

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 31.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

12. únor 2019 1

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Odb. asistent - Ústav mikrobiologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ    Dne 24.1.2019  se konalo výběrové řízení [...]

1. únor 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku