Studentská sekce AS LFP

Jen krátce pro ty, co by rádi zjistili, co vlastně senát je:

Akademický senát je velmi důležitou součástí fakulty, technicky vzato je to orgán, který je v mnoha ohledech nadřazen kolegiu děkana. Členové senátu volí děkana. Dále senát schvaluje rozpočet fakulty a rozhoduje o (schvaluje) použití finančních prostředků fakulty. Také se podílí na rozhodování o technických a provozních záležitostech fakulty, jmenuje nebo schvaluje členy komisí a dělá mnoho dalších věcí.

Z akademických pravidel vyplývá, že v něm své zástupce musí mít i studenti. Naše fakulta má 16 senátorů z řad vyučujících a 8 senátorů z řad studentů. Jeden ze studentů má právo/povinnost být místopředsedou senátu, tedy patřit mezi tři (předseda a dva místopředsedové) vedoucí senátu a zároveň být plnohodnotným členem kolégia děkana (kolegium děkana: děkan, proděkani, předseda senátu a student-místopředseda senátu). V současnosti tuto funkci za studenty vykonává Ing. et Ing. Jiří Polívka.

Naše studentská sekce se snaží být aktivní a hájit potřeby studentů. Často to není lehké a celý proces je zdlouhavý, přesto se nám to daří.

Od našeho zvolení v roce 2013 jsme řešili:

Transparentní rozdělování studentů na stáže v 6. ročníku studia

  • navrhli jsme spravedlivý systém rozdělování do nemocnic podle přání studenta a dosažených bodů za aktivitu v průběhu studia a přínosu pro fakultu (od letošního roku se používá)
  • prosadili jsme možnost absolvování 6. ročníku v nemocnici, splňující požadavky garantů oborových rad, dle výběru studenta, tedy i jinde než v Plzni, Ústí nad Labem či Českých Budějovicích.
  • naše návrhy byly do praxe uvedeny v rekordním čase, což mělo za následek mnohá nedorozumění. Věříme však, že po čase se systém ustálí a všichni budou spokojeni.

Volitelný předmět Ošetřovatelství

  • Na popud studentů jsme navrhli a prosadili vznik volitelného předmětu Ošetřovatelství.

Stav knih v knihovně

  • Iniciovali jsme nákup nových učebnic do knihovny.
  • Chceme docílit toho, aby fakulta dokupovala nové učebnice každý rok.

SVOČ

  • Iniciovali jsme vytvoření internetových stránek, kde budou informace o možnostech SVOČ a o volných místech na ústavech a klinikách.

Studentské spolky

  • Snažíme se zlepšit podmínky pro studentské spolky a získat pro ně každý rok finanční podporu z fakulty.

Výuka

  • Snažíme se o konstruktivní kritiku výuky tak, aby došlo ke zlepšení podmínek pro studenty aniž by utrpěla kvalita výuky.

 

Současní studentští senátoři (seřazeno dle ročníku):

Ing. et Ing. Jiří Polívka – 6. ročník všeob, 3. ročník doktorského studia

MUDr. et Mgr. Michaela Miklíková, 3. ročník doktorského studia

Josef Brychta, 6. ročník všeobecného lékařství

Miroslav Váňa, 6. ročník všeobecného lékařství

Matouš Křikava, 5. ročník zubního lékařství

Viera Lukáčová, 5. ročník zubního lékařství

Jan Razima, 4.ročník všeobecného lékařství

Johanna Nowak, 3. ročník všeobecného lékařství (angl.)

 

Pro více informací kontaktujte svého senátora (kontakty získáte po zadání příjmení na fakultních stránkách)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na pozici ERA Chair v projektu Chaperon

V Plzni dne 22.10.2019 čj.: UKLFP/249208/2019 - 7     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019 Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
VŘ Odborný asistent I. interní klinika

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

29. říjen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém