Cyklus vzpomínek absolventů

Cyklus vznikl zcela spontánně z přesvědčení absolventů, že jejich učitelé jsou ty pravé celebrity, o kterých by se mělo psát.

Iniciátoři by rádi požádáli své i starší a mladší spolužáky ať již jsou kdekoliv, ale i ostatní lékařské a nelékařské pracovníky LFUK a FN Plzeň, aby i oni zavzpomínali na některého pedagoga LF UK Plzeň a o vzpomínku se s námi všemi podělili. Podmínky jsou jediné dvě - nechceme příspěvky dehonestující a chceme, abychom mohli zveřejnit jméno autora příspěvku. Příspěvky je možné posílat na vilem.kuntscher@email.cz nebo na mkostalova@email.cz

Vzpomínky absolventů - MUC. Zdeněk Lazák

Když jsme postoupili do III. ročníku studií na LF UK, ocitl se u nás "nový student" (přišel z ročníku vyššího) - Zdeněk Lazák.

30. listopad 2015 2024 kri

Výjimeční pedagogové naší fakulty ve vzpomínkách absolventů prof. Karel Opatrný senior

Ve školním roce 1963/64 v 5. ročníku vedl praktická cvičení našeho kroužku z interny odborný asistent MUDr. Opatrný. Výuka probíhala vždy ve velmi přátelské a uklidňující atmosféře.

24. listopad 2015 1615 kri

Výjimeční pedagogové naší fakulty ve vzpomínkách absolventů MUDr. Jiří Minář

Pan primář patřil k prvním průkopníkům moderní anestesiologie u nás. V roce 1958 založil anestesiologické oddělení při 1. chirurgické klinice naší FN. V r. 1963 z tohoto oddělení vzniklo ARO.

20. listopad 2015 662 kri

Výjimeční pedagogové naší fakulty ve vzpomínkách absolventů prof. Karel Bobek

 Pan profesor nám osobně odpřednášel celou internu a pracovní lékařství. Jeno přednášky působily až uměleckým dojmem.

19. listopad 2015 807 kri

Výjimeční pedagogové naší fakulty ve vzpomínkách absolventů prof. Jaroslav Kos III

Ano, pan Profesor byl opravdu Člověk. Vzpomínám, jak jsme kdysi, už protřelí medici ve vyšším ročníku, čekali na chodbě nějaké z klinik před praktickými cvičeními na příchod asistenta.

19. listopad 2015 709 kri

Vzpomínka - doc. Fiala a doc. Haberman

 Na úvod krátké vysvětlení kdo jsem: gynekolog – porodník, který studoval na LF v Plzni v letech 1998-2004. Jsem tedy o několik let mladší než většina autorů, z čehož vyplývá trochu odlišné spektrum těch pedagogů, kteří se mi vryli do paměti a které považuji za opravdové osobnosti. 

16. listopad 2015 1206 kri

Vzpomínka dvojjediná Prof. Mojmír Petráň a doc. Milan Hadravský

Vzpomínka dvojjediná . Prof. MUDr . Mojmír Petráň, CSc. a doc. MUDr . Milan Hadravský, CSc. ve sbírce příspěvků Jiřího Wicherka ( na přiložené fotografii vynálezce konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním a další z našich ikon - prof. Petráň )

16. listopad 2015 1345 kri

Výjimeční pedagogové naší fakulty ve vzpomínkách absolventů prof. Jaroslav Kos II

Pan profesor MUDr. Jaroslav Kos byl muž až nadpřirozeně vznešený, geniální vědec a světově proslulý anatom - a Člověk. A já skoro vidím, jak se na nás shora vlídně usmívá.

16. listopad 2015 547 kri

Výjimeční pedagogové naší fakulty ve vzpomínkách absolventů prof. Jaroslav Kos

Za 50 let od ukončení studia již mnohé události vybledly, hodně vzpomínek zrůžovělo a jiné zešedly. Většinu učitelů naší fakulty však vidím zřetelně, vybavuji si jejich hlas i gesta, na co kladli důraz i co pokládali za nedůležité.

16. listopad 2015 837 kri

Výjimeční pedagogové naší fakulty ve vzpomínkách absolventů prof. Valenta

První z cyklu vzpomínek bývalých studentů na své učitele je věnována prof. MUDr. Jiřímu Valentovi Dr.Sc.. Cyklus vznikl zcela spontánně z přesvědčení absolventů, že jejich učitelé jsou ty pravé celebrity, o kterých by se mělo psát.

Připojena krátká videoreportáž z besedy s panem profesorem v cyklu Večerní vizita - Romantická chirurgie

9. listopad 2015 1586 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém