Spolek lékařů v Plzni

Večery Spolku lékařů - září 2019

4.9.  Večer Oddělení klinické psychologie
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

11.9.  Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

18.9.  Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

25.9.  Večer Oddělení plastické chirurgie
Večer u příležitosti životního jubilea prim. MUDr. Vlastimila Bursy
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

12. srpen 2019 161 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2019

5.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

12.6. Večer Šiklova ústavu patologie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

19.6. Večer Mulačovy nemocnice
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.26.6. Večer Rokycanské nemocnice

26.6.  Večer Rokycanské nemocnice
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

20. květen 2019 189 dvomi

Večery Spolku lékařů - květen 2019

15.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

22.5. Večer Chirurgické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

29.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

17. duben 2019 311 dvomi

Večery Spolku lékařů - únor 2019

6.2. Večer Transfuzního oddělení
Váženým hostem je prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., přednosta Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.


13.2. Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

20.2. Večer Ústavu soudního lékařství
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

27.2. Večer se nekoná 

Informace z vedení SL:
Připomínáme všem Postgraduální lékařský den – Plzeň 2019, který se bude konat dne 12. 2. 2019 od 15 hodin v Modré posluchárně LF UK - budova teoretických ústavů UniMec se zaměřením na Aktuální otázky medicínského práva.

21. leden 2019 437 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2019

16.1. Večer Neonatologického oddělení
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

23.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
 

30.1. Večer Ústavu tělovýchovného lékařství
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

19. prosinec 2018 491 dvomi

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2019

Leden          16.01.    Večer Neonatologického oddělení

                      23.01.   Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie

                      30.01.   Večer Ústavu tělovýchovného lékařství

...

26. listopad 2018 453 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2018

7.11. Večer Kliniky nemocí ušních, nosních a krčních

Večer přesunut z původního termínu 24.10.2018
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc. 

14.11. Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení plastické chirurgie
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.11. Večer Rehabilitačního oddělení FN
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

28.11. Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

 

22. říjen 2018 389 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2018

3.10. Večer Oddělení klinické farmakologie
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc. 

10.10. Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: MUDr. T. Bergerová 

17.10. Večer Oční kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc. 

24.10. Večer otorinolaryngologické kliniky – Večer se nekoná, termín přesunut na 7.11.2018 

31.10. Morfologický večer
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

27. září 2018 401 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2018

5.9. Večer se nekoná

12.9. Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

19.9. Večer Psychiatrické kliniky FN a Psychiatrické nemocnice Dobřany
předsedá: MUDr. E. Pohořalá

26.9. Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

28. srpen 2018 479 dvomi

Večery spolku lékařů - březen 2018

7.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

14.3. Večer Chirurgického oddělení FN Bory
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

28.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

26. únor 2018 452 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém