Spolek lékařů v Plzni

Pořádání Večerů Spolku lékařů v Plzni České lékařské společnosti J. E. Purkyně, které se tradičně konají ve středu v 18 hodin v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu (alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín), bude od června 2020 obnoveno!

Večery Spolku lékařů - říjen2020

7. 10.  Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
Večer věnovaný památce MUDr. Zdeňka Kouteckého
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

14. 10.  Večer Oční kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

21. 10.  Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

22. září 2020 47 dvomi

Večer Oddělení plastické chirurgie - ZRUŠENO

Večer spolku lékařu dne 23.9.2020 - Večer Oddělení plastické chirurgie je ZRUŠEN

18. září 2020 71 dvomi

Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech - ZRUŠENO

Z důvodu karanténních opatření při výskytu nákazy COVID-19 v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech NEPROBĚHNE 16. 9. 2020 Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

14. září 2020 90 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2020

2.9.  Večer Rehabilitačního oddělení
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

9.9.  Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

16.9.  Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

23.9.  Večer Oddělení plastické chirurgie
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

30.9.  Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
Večer věnovaný 70. narozeninám prof. MUDr. M. Peška, CSc.
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

24. srpen 2020 146 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2020

3.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

10.6. Večer Rokycanské nemocnice
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

17.6. Večer se nekoná

24.6. Večer se nekoná

21. květen 2020 254 dvomi

Večery Spolku lékařů - březen 2020

11.3.  Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

18.3.  Večer Ústavu soudního lékařství
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

25.3.  Večer I. interní kliniky
Večer je věnován památce prof. MUDr. Sylvie Opatrné, Ph.D.
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

21. únor 2020 309 dvomi

Večery Spolku lékařů - únor 2020

5.2.  Večer Neonatologického oddělení
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

12.2.  Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D. 

19.2.  Večer Komplexního kardiovaskulárního centra
Večer se koná při příležitosti životního jubilea doc. MUDr. I. Bernata, Ph.D.
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

26.2.  Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

22. leden 2020 348 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2020

15.1.  Večer Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví
Večer k příležitosti výročí 80. narozenin prof. MUDr. Václava Zemana, CSc.
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.


22.1.  Večer Neurochirurgické kliniky
Večer se koná při příležitosti životního jubilea prof. MUDr. Zdeňka Mračka
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

29.1.  Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

 

19. prosinec 2019 431 dvomi

Večery Spolku lékařů - prosinec 2019

4.12.  Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie
předsedá: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

11.12.  Večer Neurologické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

18.12.  Večer Ústavu sociálního a posudkového lékařství a Geriatrického oddělení
předsedá: MUDr. Z. Poklopová

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
předseda SL v Plzni vědecký sekretář SL v Plzni


Informace pro členy SL Plzeň: V roce 2019 proběhlo 35 Večerů SL a PGLD byl zaměřen na právní problematiku ve zdravotnictví. V roce 2020 bude jednodenní PGLD v únoru 2020 
s tématem „Novinky v našich oborech“ a Varia a proběhne 36 Večerů SL v ŠAF.

22. listopad 2019 472 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2019

6.11.  Večer Otorinolaryngologické kliniky
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

13.11.  Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

20.11.  Večer Dermatovenerologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. D. Suchý, Ph.D.

27.11.  Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
Večer věnovaný 50. výročí založení kliniky a významnému životnímu jubileu Dr. Důrové
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.
Krákorová G.: Blahopřání paní MUDr. Janě Důrové k významnému životnímu jubileu

31. říjen 2019 468 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2019

2.10.  Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
Večer věnován životnímu jubileu MUDr. Miroslava Brejchy
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

9.10.  Večer Oční kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

 16.10.  Večer Ústavu anatomie a Ústavu histologie a embryologie
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

23.10.  Večer Rehabilitačního oddělení
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

30.10.  Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

19. září 2019 670 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2019

5.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

12.6. Večer Šiklova ústavu patologie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

19.6. Večer Mulačovy nemocnice
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.26.6. Večer Rokycanské nemocnice

26.6.  Večer Rokycanské nemocnice
předsedá: prim. MUDr. T. Bergerová

20. květen 2019 506 dvomi

Večery Spolku lékařů - květen 2019

15.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

22.5. Večer Chirurgické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

29.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

17. duben 2019 762 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2019

16.1. Večer Neonatologického oddělení
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

23.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
 

30.1. Večer Ústavu tělovýchovného lékařství
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

19. prosinec 2018 1047 dvomi

Plán Večerů Spolku lékařů v Plzni na rok 2019

Leden          16.01.    Večer Neonatologického oddělení

                      23.01.   Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie

                      30.01.   Večer Ústavu tělovýchovného lékařství

...

26. listopad 2018 865 dvomi

Večery Spolku lékařů - listopad 2018

7.11. Večer Kliniky nemocí ušních, nosních a krčních

Večer přesunut z původního termínu 24.10.2018
předsedá: doc. MUDr. R. Říčařová, CSc. 

14.11. Večer Dermatovenerologické kliniky a Oddělení plastické chirurgie
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.11. Večer Rehabilitačního oddělení FN
předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D.

28.11. Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

 

22. říjen 2018 832 dvomi

Večery Spolku lékařů - říjen 2018

3.10. Večer Oddělení klinické farmakologie
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc. 

10.10. Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: MUDr. T. Bergerová 

17.10. Večer Oční kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc. 

24.10. Večer otorinolaryngologické kliniky – Večer se nekoná, termín přesunut na 7.11.2018 

31.10. Morfologický večer
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

27. září 2018 882 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2018

5.9. Večer se nekoná

12.9. Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

19.9. Večer Psychiatrické kliniky FN a Psychiatrické nemocnice Dobřany
předsedá: MUDr. E. Pohořalá

26.9. Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

28. srpen 2018 1011 dvomi

Večery spolku lékařů - březen 2018

7.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

14.3. Večer Chirurgického oddělení FN Bory
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

28.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

26. únor 2018 859 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém