Spolek lékařů v Plzni

Večery Spolku lékařů - říjen 2018

3.10. Večer Oddělení klinické farmakologie
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc. 

10.10. Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: MUDr. T. Bergerová 

17.10. Večer Oční kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc. 

24.10. Večer otorinolaryngologické kliniky – Večer se nekoná, termín přesunut na 7.11.2018 

31.10. Morfologický večer
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

27. září 2018 51 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2018

5.9. Večer se nekoná

12.9. Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

19.9. Večer Psychiatrické kliniky FN a Psychiatrické nemocnice Dobřany
předsedá: MUDr. E. Pohořalá

26.9. Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

28. srpen 2018 98 dvomi

Upozornění pro členy Spolku lékařů v Plzni

Právě probíhá druhé kolo voleb do Výboru SL a do revizní komise SL.

V průvodním listu je uvedeno, že volební lístky lze zasílat na adresu: paní Jitka Nováková, I. interní klinika FN Plzeň, anebo odevzdat v obálce do volební urny v recepci Šafránkova pavilonu. Poněvadž z ústředí ČLS JEP byly rozeslány též odpovědní obálky, lze použít i tuto možnost - vložit vyplněný volební lístek do této obálky a odeslat poštou.

Volby končí dnem 15. 6. 2018.

Vyzýváme všechny členy plzeňského SL, aby se voleb zúčastnili.

23. květen 2018 155 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2018

6.6. Večer Nemocnice Rokycany
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc. 

13.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

20.6. Večer Mulačovy nemocnice 
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

27.6. Večer se nekoná

22. květen 2018 171 dvomi

Večery Spolku lékařů - květen 2018

2.5. Večer Šiklova ústavu patologie
předsedá: prof. MUDr. K. Pizinger, CSc.

9.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
předsedá: prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

16.5. Večer Ústavu lékařské genetiky
předsedá: doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

23.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

30.5. Večer Chirurgické kliniky
předsedá: MUDr. M. Choc, CSc.

25. duben 2018 167 pemi

Večery spolku lékařů - březen 2018

7.3. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

14.3. Večer Chirurgického oddělení FN Bory
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

21.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

28.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

26. únor 2018 220 dvomi

Plán Večerů SL pro rok 2018

Leden

17.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UK
18.1. Člověk ve zdraví i v nemoci.  Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří. Konference LF 
24.1. Večer tělovýchovného lékařství
31.1. Večer Oddělení neonatologie

...

23. listopad 2017 368 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Zástupce pro výchovnou a věd. činnost Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení funkčního místa Zástupce [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - docent Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst - docent [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Dne 10. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa Odborný asistent [...]

16. říjen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém