Vedení fakulty

Kolegium děkana

Kolegium děkana

8. únor 2018 746 dvomi

Vědecká rada

Termíny zasedání v roce 2018:

15. března

14. června

13. září

13. prosince

Začátek vždy ve 14.00hod., Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, alej Svobody 31, Plzeň

 

4. duben 2010 43279 rer

Odborná komise pro práci s laboratorními zvířaty

Složení Odborné komise pro práci s laboratorními zvířaty

28. červen 2013 4008 mic

Komise kontrolní

Složení Komise kontrolní

28. červen 2013 4648 mic

Stipendijní komise

Složení Stipendijní komise

28. červen 2013 4417 mic

Hlavní inventarizační komise

Složení Hlavní inventarizační komise

28. červen 2013 4172 mic

Společná etická komise LF UK a FN

Složení Společné etické komise LF UK a FN

1. červenec 2013 2412 mic

Disciplinární komise

Složení Disciplinární komise

27. červen 2013 1983 mic

Ekonomická komise AS

Složení Ekonomické komise AS

28. červen 2013 4099 mic

Komise vyřazovací a náhradová

Složení Komise vyřazovací a náhradové

28. červen 2013 4155 mic

Rychlé odkazy

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém