Vedení fakulty

Kolegium děkana

Složení kolegia děkana LF UK v Plzni

21. duben 2010 49000 rer

Vědecká rada

4. duben 2010 40839 rer

Odborná komise pro práci s laboratorními zvířaty

Složení Odborné komise pro práci s laboratorními zvířaty

28. červen 2013 3564 mic

Komise kontrolní

Složení Komise kontrolní

28. červen 2013 3978 mic

Stipendijní komise

Složení Stipendijní komise

28. červen 2013 3802 mic

Hlavní inventarizační komise

Složení Hlavní inventarizační komise

28. červen 2013 3636 mic

Společná etická komise LF UK a FN

Složení Společné etické komise LF UK a FN

1. červenec 2013 1801 mic

Disciplinární komise

Složení Disciplinární komise

27. červen 2013 1555 mic

Ekonomická komise AS

Složení Ekonomické komise AS

28. červen 2013 3594 mic

Komise vyřazovací a náhradová

Složení Komise vyřazovací a náhradové

28. červen 2013 3596 mic

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Odborný asistent - Ústav histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

4. říjen 2017 1

Výběrová řízení
Vyběrové řízení Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. září 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy v Praze

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni