Vedení fakulty

Kolegium děkana

Kolegium děkana

8. únor 2018 2824 dvomi

Vědecká rada

Termíny zasedání v roce 2018:

13. září

13. prosince

Termíny zasedání v roce 2019:

14. 2. 2019

18. 4. 2019

20. 6. 2019

24. 10. 2019

12. 12. 2019

 

Začátek vždy ve 14.00hod., Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, alej Svobody 31, Plzeň

 

4. duben 2010 46083 rer

Odborná komise pro práci s laboratorními zvířaty

Složení Odborné komise pro práci s laboratorními zvířaty

28. červen 2013 4517 mic

Komise kontrolní

Složení Komise kontrolní

28. červen 2013 5211 mic

Stipendijní komise

Složení Stipendijní komise

28. červen 2013 4986 mic

Hlavní inventarizační komise

Složení Hlavní inventarizační komise

28. červen 2013 4760 mic

Společná etická komise LF UK a FN

Složení Společné etické komise LF UK a FN

1. červenec 2013 3135 mic

Disciplinární komise

Složení Disciplinární komise

27. červen 2013 2452 mic

Ekonomická komise AS

Složení Ekonomické komise AS

28. červen 2013 4630 mic

Komise vyřazovací a náhradová

Složení Komise vyřazovací a náhradové

28. červen 2013 4731 mic

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém