Vedení fakulty

Kolegium děkana

Kolegium děkana

8. únor 2018 3271 dvomi

Vědecká rada

Termíny zasedání v roce 2018:

13. prosince

Termíny zasedání v roce 2019:

14. 2. 2019

18. 4. 2019

20. 6. 2019

19. 9. 2019

24. 10. 2019

12. 12. 2019

 

Začátek vždy ve 14.00hod., Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, alej Svobody 31, Plzeň

 

4. duben 2010 46612 rer

Odborná komise pro práci s laboratorními zvířaty

Složení Odborné komise pro práci s laboratorními zvířaty

28. červen 2013 4586 mic

Komise kontrolní

Složení Komise kontrolní

28. červen 2013 5311 mic

Stipendijní komise

Složení Stipendijní komise

28. červen 2013 5081 mic

Hlavní inventarizační komise

Složení Hlavní inventarizační komise

28. červen 2013 4821 mic

Společná etická komise LF UK a FN

Složení Společné etické komise LF UK a FN

1. červenec 2013 3295 mic

Disciplinární komise

Složení Disciplinární komise

27. červen 2013 2544 mic

Ekonomická komise AS

Složení Ekonomické komise AS

28. červen 2013 4701 mic

Komise vyřazovací a náhradová

Složení Komise vyřazovací a náhradové

28. červen 2013 4802 mic

Shromáždění akademické obce - reforma curricula LFP UK

Prezentace proděkana prof. MUDr.J.Ferdy, Ph.D.

Soubory ke stažení:
22. listopad 2018 895 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro vých. a věd.u činnost Klinika pneumologie a ftizeologie

V Plzni dne 18.12.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

19. prosinec 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku