Komise

Disciplinární komise

Složení komise ke dni 1.3.2019

12. březen 2019 340 skrab

Ediční komise LFP

Složení komise ke dni 1.3.2019

1. březen 2019 334 skrab

Hlavní inventarizační komise

Složení komise ke dni 1.3.2019

1. březen 2019 337 skrab

Komise vyřazovací a náhradová

Složení komise ke dni 1.3.2019

1. březen 2019 330 skrab

Společná etická komise LFP UK a FN Plzeň

Složení komise ke dni 7.3.2019

7. březen 2019 383 skrab

Stipendijní komise

Složení komise ke dni 1.3.2019

1. březen 2019 340 skrab

Škodní komise

Složení komise ke dni 12.3.2019

12. březen 2019 315 skrab

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém